Manisalı’nın ‘60 insan’ı

Anı yazmak zor iştir, anı okumak ise zevkli... Anı yazanlar çeşitli biçimleri tercih ederler, kimi tarih tarih, gün gün yazar, kimi her anının anlatıldığı olayda memleketin halini anlatır, kimi de “O anı” ve benzerleri...
Biz ise Sayın Cahit Kayra’nın “Telefon Rehberi”ni çok severiz. Açar telefon rehberini, kimin numarası varsa, ortak anılarını anlatır.
Kim varsa...
Mesela, “H” harfinde Hilmi Yavuz, “M” harfinde Müntekim Öçmen, Mina Urgan...
Prof. Erol Manisalı, “60 İnsan”ı, “Onlar için yazdıklarım” diye anlatmış, kimler yok ki! (*)
***
Yıl 1996, Erol Manisalı Kıbrıs’ta, Denktaş’la öğle yemeğindeler, Ankara’da “Refah Yol” hükümeti yeni kurulmuş.
Manisalı, Denktaş’ı uyarır:
“Erbakan’a söyleseniz, davet etseniz Kıbrıs’a gelse!”
Denktaş, Erbakan’ı arar, Hoca’nın işleri başından aşkındır, daha yeni başbakan olmuş, ileride inşallah gelir.
Manisalı, yeni hükümetin devlet bakanı Abdullah Gül’ü arar. Abdullah Gül, Manisalı’nın asistanıdır, Manisalı Sakarya Üniversitesi’nde geçici öğretim üyesiyken, Abdullah Gül asistanıdır. Biri genç bir profesör, biri de genç bir asistan, üstelik Avrupa konusunda aynı görüşteler.
Aralarındaki dostluk gelişir, hatta Prof. Nevzat Yalçıntaş’ın önerisiyle Abdullah Gül’ün “doktora” jürisinde Prof. Manisalı da vardır. Gül, “pekiyi” ile sınavı verir.
***
Denktaş biraz şaşırır, Manisalı politikacılar ile üniversite öğretim üyeleri arasındaki farkı anlatır:
Bugün herhalde aralarında bu benzerlik yoktur!
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın Avrupa Birliği’ne karşı olduğu söylenebilir mi?
***
Anılar çok önemlidir.
Örneğin Manisalı’nın Bedri Koraman için anlattıkları...
Bedri Koraman, Bodrum’da Dibekli Han’da açtığı sergide öyle şeyler söylemiş ki!
Biz ki o yıllarda Milliyet’teyiz, bu olayı duymadık...
Meğer neler olmuş...
Bedri Koraman, sergideki bir sohbet sırasında, gözleri hüzünlü, Erol Manisalı’ya anlatmıştı:
“Beni vurduramadılar, benim yerime bir yıl sonra, hem de benim yaşgünümde onu katlettiler.”
Katledilen Abdi İpekçi’dir. Bedri Koraman böyle demiştir.
Erol Manisalı diyor ki:
“Toplumda etkili sanatçılar, aydınlar, yazarlar, çizerler darbecilerin ve faşistlerin hep hedefi olmuşlardır.”
————————-
(*) Tarihçi Kitabevi, Şubat 2013