"Onlar değişti" diye kefil olanlar da ürktü...

"Onlar değişti" diye kefil olanlar da ürktü...BİR zamanlar "Lady"nin topuk seslerini duyanların, giderek kulaklarına başka sesler gelmeye başladı galiba...
"Bunlar değişmiş" diye kefil oldukları cepheden gelen sesler onları bile ürkütmüşe benziyor.
Bırakın su altından yürüyenleri, suyun üzerinde görülenler bile eskilerin deyimiyle "endişe - i mucip" oluyor, yani endişeleniyor.
***
MESELA...
Havaalanındaki bikinili mayolu reklam kaldırıldı...
Sanayi Bakanı Ali Coşkun, gazetelerdeki krem reklamını şikayet etti, çünkü kadının arkadan görüntüsü çıplaktı.
Boynunda haç olan Hıristiyan kadın, Müslümanların gittiği spor salonuna sokulmadı, çünkü Hıristiyan kadın, erkek sayılırdı, Müslüman kadınlar onun yanında spor yapamazlardı.
***
TRT Genel Müdürü Şenol Demiröz'ün yaptığı ilk işlerden biri, 11 kadın yöneticiyi görevden almak oldu.
Kendisine sorarsanız, bu görevden almanın, başka sebepleri varmış, Nazlı Ilıcak'a açıklamış; kadınlar arasında sürekli çekişme olduğu için verim düşüyormuş, geçmiş dönemde, bu işi becerip beceremeyeceklerine bakılmadan atanmışlar, kendileri asla kadın düşmanı değilmiş (Dünden Bugüne Tercüman/ 18 Mart 2004)
Kanıt mı istiyorsunuz?
Televizyon daire başkanlığına bir kadın atamışlar!
***
BİZ aylar önce, birkaç kere "karşı devrim" diye yazdık, AKP'nin dümen suyuna dümen tutanlar çok kızdı, sanki görünen köy kılavuz isterdi.
Şu yukarıda sıraladıklarımız "karşı devrim"e giden yolun birkaç kaldırım taşıdır, üstelik yolun altındaki yapının niteliği ve niceliği de tam olarak bilinmiyor, görünmüyor, çünkü yolun altı yavaş yavaş ilerliyor, kadrolar yerleştiriliyor.
Hele 2007 gelsin, Sayın Cumhurbaşkanı Sezer görevini hayırlısıyla tamamlasın, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilsin, siz o zaman görürsünüz, "karşı devrim"i...
***
BU arada Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali Coşkun'a haksızlık etmeyelim.
Eğer, demokrasi ve düşünce özgürlüğü varsa, Bakan'ın çıplak kadın reklamına karşı çıkma hakkı da vardır, tıpkı o reklamı savunanların hakkı olduğu gibi...
Yanlıştır, hatadır, onun görüşü budur.
Ama bu reklamın yasaklanmasını istemek...
İşte vahim olan budur.
İnsanlar kendi kendilerine "ahlak zabıtası" kimliği verip "ahlak hakimi" olup, infaza geçemezler.