Orhan Veli’nin sevgilisi...

Biz işe başladığımızda, günlük gazetelerde sanata, edebiyata, şiire, hikâyeye bayağı yer verirlerdi. Hatta edebiyatçılar, şairler arasındaki polemikler bile gazetelerde yer bulurdu.
Kim ne demiş, kim, kime ne demiş, o ne cevap vermiş?..
Bu haberler, tartışmalar ilgi çekerdi, biraz da dedikoduya kaçtığı için...
Hatırladıklarımız var, mesela “Rabia Hatun kimdir?” az mı tartışılmıştı?
Hele Orhan Veli’nin “Süleyman Efendi”si.
“Hiç şiire nasır girer mi?”diye...
Orhan Veli’nin “Süleyman Efendisi nasırdan çok çekmişti, ama ayakkabısı vurmadığı zaman Allah’ın adını anmazdı!” demesi az mı tartışılmıştı?
* * *
Şimdi acaba “Orhan Veli kimdi?” diyecekler çıkacak mıdır?
Belli olmaz!
Bir kitapçı tezgâhtarının Orhan Kemal’i soran müşteriye “Orhan Kemal mi kaldı koçum?” diyebildiği bir memlekette, Orhan Veli’yi tanımayanlar da çıkabilir!
Orhan Veli, kendisini şöyle tanıtır...

Ben Orhan Veli,
“Yazık oldu Süleyman Efendi’ye”
Mısra-ı meşrunun mübdii...
Duydum ki merak ediyormuşsunuz
Hususi hayatımı,
Anlatayım:
Evvelâ adamım, yani
Sirk hayvanı falan değilim.
Burnum var, kulağım var,
Pek biçimli olmamakla beraber.
* * *
Evde otururum,
Masa başında çalışırım.
Bir anne bir de babadan dünyaya geldim.
Ne başımda bulut gezdiririm,
Ne sırtımda mühr-ü nübüvvet.
Ne ingiliz kralı kadar
Mütevazıyım,
Ne de Bay Celâl Bayar’ın
Ahır uşağı kadar aristokrat.
Ispanağı çok severim.
Puf böreğine hele
Bayılırım.
Malda mülkte gözüm yoktur.
Vallahi yoktur.
* * *
Yayan dolaşırım,
Mütenekkiren seyahat ederim.
Oktay Rifat’la Melih Cevdet’tir
En yakın arkadaşlarım.
Bir de sevgilim vardır, pek muteber;
İsmini söyleyemem,
Edebiyat tarihçisi bulsun
* * *
Bu şiirin son üç dizesi çok önemli, Orhan Veli bir sevgilim var diyor ama adını vermiyor, edebiyat tarihçileri bulsun, diyor.(X)
* * *
Beşiktaş Belediyesi’nin çıkardığı derginin son sayısında bir ipucu var: Bella...
Orhan Veli’nin sevgilisi acaba Bella mıdır?
Hadi edebiyat tarihçileri, Orhan Veli’nin size yüklediği bu tarihi görevi yerine getirin.
Orhan Veli’nin sevgilisi kim?
———————-
(X) Çağdaş Türk Şiiri-Hikmet Altınkaynak- Toroslu Kitaplığı