Patronlu siyaset...

Patronlu siyaset...


GEÇENLERDE, eski politikacı, emekli bürokrat, yazar Cahit Kayra, "Cengiz Güleç" adında bir milletvekilini tanıyıp, tanımadığımızı sordu.
Cengiz Güleç DSP Sivas milletvekiliydi, istifa etmeyip kurultay isteyen "9’larödandı, biz de kendisini, Sayın Cahit Kayra gibi, birkaç televizyon konuşmasından tanıyorduk, Ecevitler’in, hastalığı niçin sakladıklarını o kadar güzel anlatıp, tahlil etmişti ki!
Cahit Kayra, o’nun için "dengeli, itidalli, lafının başıyla sonunu karıştırmayan, güven verici bir yüz ifadesi" diye tanımlamasına, biz de katılıyorduk.
***
İYİ de, kimdi, bu Cengiz Güleç?
Açtık "Meclis Albümü"nü...
"54 yaşında, profesör, Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu, Paris Üniversitesi Adolesan Psikiyatrisi uzmanı, Felsefe Lisans sertifikası, sosyal antropoloji yüksek lisansı, Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Başkanı, Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı, Türkiye Psikiyatri Derneği onur üyesi, İngilizce, Fransızca bilir."
***
SİYASETTE her fırsatta öne çıkanlar, yaygın deyimle "medyatik" olanlar eleştirilir.
Eleştirilerin çoğu haksız değildir, çünkü onlar her çorbaya maydanozlardır, genel başkan emrinde, "beyefendi"nin ağzıyla konuşurlar, çünkü "beyefendi" onlara unvan ve paye vermiştir.
Yanlış olan, bunlara bakarak, "Bütün milletvekilleri de böyledir" diye genelleme yapmaktır.
***
ÇÜNKÜ hepsi onlara benzemez, çünkü hepsi genel başkan "yaşınız kaç?" diye sorunca "Sizin emrettiğiniz kadar" demez, ya da "Benim fikrim yok, liderimizin fikri neyse ben de öyle düşünürüm" deyip iki gün sonra da liderlerine kılıç çekmezler "Eco’lu, Raşo’lu" üslupla saldırmazlar, Mustafa Yılmaz gibi...
***
O Meclis’te "Cengiz Güleç’ler" de vardır, ama genel başkanlar onlardan hoşlanmaz, görev vermezler, hele hele "bakan" hiç yapmazlar. Ama onlar genel başkana Çin işkencesi yapıp, her gün birer ikişer istifa ederek gelecek seçim için listede, münasip bir yer kapma yarışına girmezler.
***
EVET, bu Meclis’te "Cengiz Güleç’ler" de vardır, "Tamer Kanber’ler" de vardır.
Tamer Kanber kimdir?
TV/8’de Emin Pazarcı’nın "Bakış" programına telefonla katılıp "Hüsamettin Özkan’ın, patronajında, DSP’den ayrılıp Yeni Oluşum’u başlattık!" diyen Balıkesir milletvekilidir.
Fikir, görüş, hukuk, parti içi demokrasi, tüzük, yönetmelik, bunlara boş verin!
Patron ne derse o olur!
Dün "Ecevit" bugün "Hüsamettin Özkan", ne fark eder!
Meşhur yasayı bilirsiniz değil mi?
"Madde 1- Patron her zaman haklıdır.
Madde 2- Çalışanların haklı olduğu hallerde dahi, birinci madde uygulanır."