Politika ve yargı

Olaylar ve insanlar Yargı kararlarının yasalara uygun olması da her zaman yeterli değildir; çünkü her iktidar kendine uygun yasayı çıkarabilir, ama bu yasalar her zaman hukuka uygun olmayabilir. Çağdaş demokrasilerde anayasa mahkemeleri bunun için vardır...* * *ANKARA'da iktidarla muhalefet yine yargı yüzünden birbirlerine giriyor, sorun hâkim ve savcıların nasıl atanacağı, beş yıllık avukatların kürsünün önünden arkasına nasıl geçeceği...Hükümetin istediği, önce yazılı bir sınav, sonra mülakat...İşte bu "mülakat"ı CHP tehlikeli buluyor, çünkü mülakatı yapacak olanlar, bakana bağlı Adalet Bakanlığı bürokratları; mülakatları istedikleri gibi ya da bakanın istediği gibi yönlendirip istediklerini kazandırır ya da kaybettirebilirler.* * *BAZI gazetelerin "CHP komisyon bastı" başlığıyla verdiği bu tartışma, şimdilik tatlıya bağlanmış...Nasıl mı?Beş yıllık avukatlık yapanların mülakat sırasındaki "yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı"na bakılacak...İşte böyle tatlıya bağlanmış...Muhteremler, siz "takiyye" diye bir kavramdan haberdar değil misiniz?* * *YARGIYLA, politikacının iç içe oluşunun örnekleri o kadar çoktur ki!Bir örnek...İlçe savcısını, Ankara'dan, Adalet Bakanlığı müsteşarı arar, Ankara'daki önemli bir politikacının ilçede davası olduğunu, davanın ne durumda olduğunu sorar. Müsteşar boğazına kadar politikaya bulaşmış biridir, Başbakan'la doğrudan konuşur, Adalet Bakanı'nı atlayarak... İlçe savcısı, müsteşarın isteğine uygun bir cevap verir:"Şimdi gider, davaya bakan hâkimle konuşurum.""İyi olur, hem konuş, hem de dosyanın bir özetini çıkar, bana gönder."Savcı, hâkime durumu anlatır, ertesi gün hâkimin Ankara'ya gittiğini duyar, müsteşarı arar:"Efendim, hâkim bey Ankara'ya hareket etmiş, size gelmiş olmasın.""Burada, burada, dosyayı almış gelmiş, yanımda!"İleride, müfettişlere, olayı bu şekilde anlatacak olan savcının kanaati de şudur:"Ben müsteşar beyin hâkime baskı yaptığını duymadım, görmedim!"* * *POLİTİKACILAR hâkim ve savcıları Adalet Bakanı'nın memuru sanırlar.Ama çoğu da sandıklarıyla kalır.Her ne kadar hâkimler, bir Yargıtay Başkanı'nın ifadesiyle "Vicdan ile cüzdan arasında sıkışıp kalsalar" bile, çoğunluk sonuna kadar direnir.Türkiye Cumhuriyeti, mevcudiyetini büyük ölçüde yargıya borçludur. h.pulur@milliyet.com.tr KENDİMİZİ bildik bileli ya da siyasetle uğraşan herkesin bildiği gibi, siyasi iktidarlar yargıyla pek geçinemez... Siyasi iktidar, yargıdan, gönlünden geçeni ister ya da işine geleni... Oysa yargı için esas olan, iktidarın isteği, gönlünden geçen değil, hukuktur.