Sağlık sorununa resmi açıklama...

BURHAN Şeşen’in gencecik oğlunun ölümü nedeniyle, ülkenin sağlık sorunlarını saptayıp eleştiren yazımızı “Ölen Ölür Kalan Sağlar Bizimdir” başlığı altında yayınlamıştık.
Sağlık Bakanlığı İletişim Koordinatörü ve Bakanlık Müşaviri Sayın Osman Güzelgöz’den bir açıklama geldi.
* * *

SAYIN Müşavir’e göre yazımız eksik bilgi ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktaymış...
Mesela devlet hastaneleri...
Bu hastaneler artık bakımsız değilmiş, altı yıldan beri yürütülen “Sağlıkta Dönüşüm Programı“yla bu hastaneler de vatandaşlara etkili, kaliteli, ulaşabilir hizmet sunar hale gelmiş...
* * *
BÜTÜN devlet hastaneleri hızla düzeltilmekteymiş...
Nasıl?
Şöyle:
“Koğuş sistemi kaldırılmakta, bütün odalar tek veya en fazla iki kişilik olup, banyolu, tuvaletli, refakatçi koltuk ve yataklı duruma geçirilmektedir.”
Ne kadar güzel ve olumlu.
Yalnız Sayın Müşavir, bizi eksik bilgiyle eleştirirken, kendi açıklamasında da bir eksiklik var.
Devlet hastanelerinin toplam oda sayısı kaçtır ve bunlardan kaçı, en fazla iki yataklı hale getirilmiştir, sırada kaç oda vardır?
* * *
EVET sormuştuk:.
“Tıp fakültelerinin öğretim kadrosunda kaç hoca var?”
Sayın Müşavir, tıp fakültesi öğretim üyelerine düşen öğrenci sayısını uluslararası karşılaştırmayla açıklıyor:
“Almanyada 22, İspanya’da 14, İtalya’da 12, Slovakya’da 7, Slovenya’da 6’dır”
Yani, bu ülkelerde, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı budur.
* * *
Ya Türkiye’deki tıp fakültelerinde bir öğretim üyesine kaç öğrenci düşüyor?
Sayın Müşavir, bunu da “Belki çok şaşıracaksınız ama” diye cevaplıyor:
“Türkiye’de bir tıp fakültesi öğretim üyesine sadece 3,6 öğrenci düşmektedir.”
* * *
YA Türkiye’deki hekim sayısı?
Sayın Müşavir diyor ki:
“Türkiye’nin sağlık hizmeti sunumu ile ilgili en önemli problemlerinden birisinin hekim sayısındaki eksikliğimiz olduğunu artık herkes kabul etmektedir. Hekim başına düşen nüfus açısından Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde yer alan 53 ülke içerisinde 52. sıradadır. DSÖ Avrupa bölgesinde yüz bin kişiye yaklaşık 500 hekim düşerken, Türkiye’de yüz bin kişiye 140 hekim düşmektedir. Ülkemizin hekime olan ihtiyacını da, bu ihtiyacın giderilmesinde öğretim görevlisi yeterliliğini de sizin aracılığınızla kamuoyumuzun dikkatine sunuyoruz.”
Peki, bir önceki açıklamayla, bu bir çelişki değil mi?
* * *
GÖRÜNTÜ merkezleri açmak için, mutlaka ruhsat alındığını ve bu konunun izlendiğini belirterek, bize gerekli cevabı Türk Tabibler Birliği’nin vereceğine inandığını belirtiyor.
Hemen söyleyelim, Türk Tabibler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Gencay Gürsoy’un cevabı biz kendisine bir şey sormadan geldi.
Onu da yarın okursunuz.