'Takiyye'den sonra 'kitman'

Olaylar ve insanlar Peki, ne vesileyle bu kelime karşımıza çıktı?İlhan Kesici ve Leyla Tavşanoğlu sayesinde... (x)* * *KESİCİ, iktidarda olan AKP'lileri -tabii Tayyip Erdoğan'la başlayıp Abdullah Gül'le devam eden-, Erbakan Hoca'larının rahle-i tedrisinde aliyy-ül-a'la not almış olanları eleştirirken şöyle diyor:"(....) bütün ömürleri Avrupa Birliği'ne küfretmek ve AB'yi Hıristiyan kulübü sanmakla geçmiş olan bu arkadaşlar, 2002 sonu ve 2003 başından itibaren, birden, ömür boyunca AB destekçisi olmuş insanların garip biçimde önüne geçecek tarzda AB destekçisi oldular."Peki bunlar aynı zamanda da "anti-Amerikan" değiller miydi?Hem de nasıl!* * *ÖMÜRLERİ boyunca İsrail aleyhtarı da oldular, ama bugün "İsrail sever" kesildiler; buna ne denir?İlhan Kesici'ye göre "garabet" denir."Bunlar bir çeşit takiyye yapmış olmasınlar?"Leyla Tavşanoğlu'nun bu sorusunu cevaplarken Kesici, bizim de ilk defa duyduğumuz "kitman" baklasını ağzından çıkarıyor, takiyye'ye benziyor ama değilmiş, buna "kitman" denirmiş...* * *PEKİ "takiyye" ile "kitman" arasında ne fark var?İlhan Kesici'den öğrenelim:"Takiyye, daha çok, çeşitli sebepler dolayısıyla, dini inançları saklamak ve hatta başka bir inançta imiş gibi görüntü vermek anlamındadır. AKP ve Erdoğan da böyle bir durum yok."Ya ne var: Kitman....Kesici'ye göre kitman da şu:"Politik inançların ve davranışların saklanması veya başka bir şekilde takdim edilmesidir ki buna Arapçada kitman denir."İlhan Kesici de bunu Amerika'da öğrenmiş, ilk defa Amerikalılardan duymuş, Türkiye'ye dönünce araştırmış, bakmış doğru... Amerika'daki Türkiye yorumcuları, AKP ve Erdoğan'ın davranışlarını "kitman"la değerlendiriyorlarmış.* * *KESİCİ de aynı görüşte..."Takiyye değil, kitman yapıyorlar denilmesi daha doğrudur. 50 yıl süreyle siyasi tavır olarak savunduğunu ve siyasi pozisyon aldığını, bir gece içinde 180 derece değiştirirse, burada ya olağanüstü yanlışlık ya da kandırmacılık aramak lazımdır."* * *PEKİ, bir insan 50 yaşına kadar izlediği çizgiyi yanlış bulup birdenbire onun 180 derece karşısındaki bir fikre geçmişse...Ne olur böyle olursa?"Bunalım geçirip intihar etmesi gerekir. Çünkü değişim denilen şey tedrici olur."Yani, bu mümkün değil mi?Diyelim adam, değişim sürecinde yüzlerce, binlerce kitap okursa, okuduklarını içselleştirirse...İlhan Kesici bunun da mümkün olmadığını söylüyor:"Böyle bir hali bu arkadaşlarda görmüyoruz."Yani, bunlar kitap okuyup değişmiş olamazlar...Niye?Kesici onların kitap okuduklarından da kuşkulu da...* * *HANİ mahkeme kararlarının sonunda "Hareketine uygun kanunun filan maddesine göre" denir ya, Kesici de "Onların bu tutumlarını kitman olarak nitelendirmek doğru olur" diye kestirip atıyor.Siyasi sözlüğümüze yeni bir kelime daha girdi: "Kitman", sözlük karşılığı "Sır saklama, ketumluk."——————-(x) Cumhuriyet, 8 Nisan 2007. h.pulur@milliyet.com.tr HAYDAAA, bir de "kitman" çıktı başımıza... "Kitman" nedir, bilir misiniz? Biz bilmiyorduk, önce İngilizce bir kelime sandık, sonra öğrendik ki "Arapça" bir kelime...