TARİHSEL VE BİLİMSEL ÖZÜR

Çok kere günlük gazetelerde görürüz “düzeltme” ya da “özür dileme” yazıları, bizim de başımıza gelmiştir.
Bu açıklamaların ve özür dilemenin asıl üzücü nedeni yazarın, okur gözünde itibar kaybetmesidir, tabii yanlış varsa...
Bir zamanlar tekzip, diye bir sıkıntı vardı, adamın yazıda adı geçiyormuş, konu bile değilmiş, lakin Sulh Ceza Hakimi’nden “19. Madde gereği” bir tekzip yolladı mı yeter!
Uğraş dur, üst mahkemelerde...
* * *
Bir de bilim adamlarının özür ve düzeltmeleri vardır. Mesela tarih hocası Prof. Mete Tunçay’ın “gecikmiş bir özür” düzeltmesi... (Toplumsal Tarih Eylül 2012)
* * *
Ahmet Demirel, Mete Tunçay’ın iki kitabında iki ismin yanlış olduğunu görmüş, doğruları kanıtlarıyla göstermiş...
Mete Tunçay da doğrusunu şöyle özetler “yanlışını kabul ederek”...
Yanlışlık Mete Tunçay’ın kitabındaki iki isimden kaynaklanıyor.
Tunçay diyor ki:
“Ben o zaman bunu not almış ve kitabımın yeni basımında düzeltmeye niyetlenmiştim. Oysa çalışmamın son (5’inci) basımı (2010) yapılırken, bir takım düzeltmeler yaptığım halde, bunu unutmuştum. Birçok yazar da, bana güvenip yaptığım yanlışları kendi çalışmalarına da taşımışlar.
Şimdi gelelim benim yanlışlarıma ve doğrularıma.
* * *
(Kitabımın son baskısında s. 113-114) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’na üye olan 29 milletvekilinden Ergani mebusu İhsan Bey’in, İhsan Hami Tiğrel olduğuna hükmetmişim. Üstelik beş dönem ara verdikten sonra VIII. Dönemde Diyarbakır’dan milletvekili seçildiğini yazmışım. Demirel’in gösterdiği doğru ad-soyad ise, ondan 14 yıl daha yaşlı olan İhsan Sağlam’dır. (1876-1949) Bu zat asker kökenlidir, 1915’te emekli olmuş, Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın III. Döneminde Mardin’den milletvekili seçilmiş. TBMM’nin I. Dönemi’nde de Siverek mebusu olmuş. Ama 4 Ekim 1920’de Kayseri mutasarrıflığını tercih ederek Meclis’ten çekilmiş. I. Dönem boyunca idari görevleri devam etmiş, 19 Nisan 1922’de Zonguldak mutasarrıfı olmuş, 14 Ocak-11Mayıs 1923 arasında da Trabzon vekilliği yapmış. TBMM II. Dönemi’nde Ergani’den milletvekili seçilmiş, bir daha da mebus olmamış.”
* * *
Gelelim İbrahim Bey’lere...
Mete Tunçay iki “İbrahim”i de karıştırmış:
“(Yine kitabımın son baskısında s 261-62) Serbest Cumhuriyet Fırkası’na üye olan 15 milletvekilinden, 7’inci sırada andığım Kütahya mebusu İbrahim Bey için, sonradan alınan soyadıyla Dalkılıç (1862-1937) olduğunu, Kütahya milletvekilliğinin ölümüne kadar devam ettiğini yazmıştım. Oysa doğrusu, ondan 18 yaş daha genç olan İbrahim Tolon (1880-1956)imiş. Tolon da asker kökenli, 1927’de emekli olmuş. 1923 Mart’ında yarbay iken Kütahya’dan değil, Kocaeli’nden milletvekili seçilmiş, 1927’de yine Kocaeli’nden III. Dönem milletvekili olmuş. Dönem sonunda siyasetin dışında kalmış, 1931 ve 1936’da seçimlere sokulmamış, ama VI. Ve VII. Dönemlerde yeniden Kocaeli milletvekili olmuş.”
* * *
Bilim adamları yanlış yapamazlar mı?
Yaparlar ama böyle titizdirler.
* * *
DİPNOTU: Yıllık iznimizin bir bölümünü kullanmak üzere Allah’a ısmarladık, dönünce görüşmek üzere...