Yine Anayasa tartışması...

TİMUR Selçuk’un güzel bir şarkısı vardır: “Ekonomi tıkırında...”
“Hamdolsun!”, sadece ekonomi değil, hemen her şey tıkırında...
Öyle olduğu için de yeni işler yaratılıyor, yeni sorunlar çıkarılıyor.
Milyonlarca insan işsiz, milyonlarca insan açlık sınırında, terör almış başını gidiyor, çok şükür, hamdolsun, işler tıkırında olduğu için kavga edilecek, tartışılacak yeni konular aranıp bulunuyor.
Hiç öyle olmasa, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez ilkelerini tartışmaya niyetlenir miydi?
* * *
NEDİR Anayasa’nın değiştirilemez ilkeleri?
“Madde 1- Türkiye Devleti bir cumhuriyettir.
Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.
Madde 3- Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür, dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı bayraktır.
Milli marşı İstiklal Marşı’dır.
Başkenti Ankara’dır.”
Bu üç maddeyi takiben gelen “4. madde” yukarıdaki üç maddenin değiştirilemeyeceğini ve değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini söyler.
* * *
İŞTE Anayasa Mahkemesi’nin Başkanı Haşim Kılıç’ın tartışmaya açmak istediği “Cumhuriyetin temel ilkeleri bunlar”dır.
Değiştirmek için ne yapmak gerek?
En azından dördüncü maddeyi ortadan kaldırmak gerek...
Böyle bir tartışma açılamaz mı?
Niye açılamasın, açılır da, bunu açacak olan, Anayasa’yı korumakla görevli Anayasa Mahkemesi Başkanı mıdır?
Tartışılacak başka konu yok mudur?
Anayasa Mahkemesi bir kuruldur, şu kadar asil, şu kadar yedek üyesi vardır. Mahkemenin yıldönümünde tartışılacak konu Sayın Başkan’ın iki dudağı arasında mıdır, diğer üyelerin söz hakkı, oy hakkı yok mudur?
* * *
SAYIN Başkanı tanımış olmanız lazım, Anayasa Mahkemesi Başkanı’dır. Turgut Özal tarafından o göreve getirilmiştir, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na da Anayasa Mahkemesi’nin üyeleri tarafından seçilmiştir; kamuoyuna “Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmamıştır” müjdesini veren kişidir, kendisi, AKP’yi “laiklik karşıtı davranışların odağı haline getirildiğini” saptayan mahkeme kararına da karşıdır.
* * *
ANAYASA’nın değiştirilmez ilkelerini tartışmaya açmak, Sayın Başkan’ın “mevkii ve makamı”na uygun mudur, uygun olsa bile yadırganamaz mı?
* * *
YAZI bitti, açıklama geldi, Haşim Kılıç “Ben böyle demedim!” diyordu:
“Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Bilkent’teki sempozyumda yaptığı konuşmanın, ‘Anayasa’nın değiştirilemez maddelerini tartışmaya açmak istiyor’ diye yansıtılmasına tepki gösterdi.
Kılıç, yazılı açıklamada şunları kaydetti: Böyle hassas konuyu mahkememizin kuruluş yıldönümündeki sempozyumlarda konu olarak tespit etmemizin mahkemenin konumu nedeniyle mümkün olamayacağını, cesaret edemeyeceğimizi ileterek toplantıdan ayrıldım ve Anayasamızın söz konusu maddelerine ilişkin bir değerlendirme ileri sürmedim. Yaptığım davete teşekkür konuşması içeriğini, bazı basın organları ile kişilerin ’Anayasamızın ilk üç maddesini tartışmaya açıyor, değiştirmek istiyor’ biçimindeki niyet okumaları ve maksatlarını aşan, eleştiri ötesi değerlendirmeler yaparak ütopya yarattıklarını görmek üzüntü vericidir.”
Açıklama böyle, bekliyorduk.

DİĞER YENİ YAZILAR