Sığınmacı araçları!

Değerli trafik dostlarım; ülkemiz trafiğinde, yeni üretim araçların sayısı her geçen gün artıyor, kuralsızlıklar ise aynı hızla devam ediyor. Bir de sığınmacı veya mülteci olarak tanımladığımız grup var biliyorsunuz. Dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşüncesi sebebiyle zulüm gören, bu endişeyi yaşayan ve ülkesinden ayrılıp dönemeyen, iltica ettiği ülke tarafından endişeleri haklı bulunan kişiler bunlar.

Sınır komşularımızdan ülkemize nice sığınmacı dostlarımız geldi. İstenmeyen şartlardaki gelişleri sırasında bazı aksamalar yaşandı. Fakat bu karmaşa, gün geçtikçe düzenli bir hal alıyor. Bu olumlu gelişmeler çerçevesinde trafik içerikli çalışmalar hep ön plandaydı. Çalışmaların başında, 2918 sayılı Karayolu Trafik Yönetmeliği’nde yapılan bazı önemli ek uygulamalar geliyor.

Satılması mümkün değil

İçişleri Bakanlığı, çevremizdeki bazı komşu ülkelerde meydana gelen olağanüstü durum sebebiyle ülkeye giriş yapan araçların kayıt ve koruma altına alınmasını sağlıyor. Karayolu Trafik Yönetmeliği’ne eklenen bir maddeyle sınıra kadar gelerek sığınma amacıyla Türkiye’ye giriş yapan yabancıların getirdiği araçlar, geçici olarak kayıt altına alınıyor. Bu araçlara; plaka ve tescil belgeleri de yine geçici kaydıyla veriliyor.
Araçlar aynı zamanda, zorunlu mali sorumluluk sigortası da yapmak zorunda. İstenen belge ve işlemleri sağlanmayan araçların ise, ülkeden çıkışı ve caddelerimizde rahatça dolaşması zorlaşacak. Üstelik bu araçları, kayıtlı sürücünün yanı sıra, eşi dışındaki yabancılar kullanamayacak. Bu sebeple; trafik kayıt işlemleri sırasında gerekli bilgi ve belgeler Trafik Tescil şubelerince istenecek.
Özellikle kayıt altına alınması gerekli görülen, yabancı plakalı araçlar için tüm bilgi, belge ve işlemler, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek ve tanzimle kayıt altına alınacak. Gelişmeler öncesinde yani bu yönetmelik öncesi, Türkiye’ye giriş yapan tüm araçlar ise, 30 gün içinde eksiklerini tamamlayarak kayıtlarını yaptırmak durumunda olacak. Belirli bir süreç öncesi yaşanan birçok olumsuzluk ve bilinmezlik sonucu, gerekli kurallar uygulanmakta, işlemler yapılmakta ve işleyiş sürdürülmektedir. En önemlisi, bu araçlar satılamayacağı gibi, başkalarınca da kullanılamayacak.