Gülen Hareketi’nin adı

Brüksel
“Sınır Tanımayan Gazeteciler”, dünyada basın özgürlüğünün savunulması ve genişletilmesi için mücadele eden bir uluslararası örgüt... Türkiye’nin basın özgürlüğü sorunu ne zaman ağırlaşsa adını daha sık duymaya başlarız. Şimdi yine öyle oluyor.
Örgüt, önceki gün polisin tutuklu gazeteci Ahmet Şık’ın yayımlanmamış kitabının dijital ortamdaki taslak nüshalarını ele geçirmek amacıyla yaptığı arama ve baskınlarla ilgili olarak bir bildiri yayımladı.
“Ahmet Şık’ın yayımlanmamış kitabına el konularak imha edilmesi: Çok tehlikeli bir emsal” başlıklı bildirinin ilk paragrafı şöyleydi:
“Ahmet Şık’ın yayımlanmamış kitabının taslak kopyalarına el konulup bunların imha edilmesi Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünde derin bir şok yaratmıştır. Etkili bir İslami grup olan Gülen Hareketi ile polis arasındaki ilişkiyi araştıran bu çalışmanın, Türk siyasi hayatını yıllardır zehirleyen Ergenekon anti-terör davası hakkında ifşaatlar içerdiği söyleniyor.”
“Gülen Hareketi”nin adı bildirinin birinci paragrafında... “İmam’ın Ordusu” adlı yayımlanmamış kitabın yazarının, kitabın taslak nüshalarının ve bunları bulunduranların başına gelenler vesilesiyle bu ad dünyada dolaşmaya başladı.
“Gülen Hareketi” adının ilk paragrafta olması, sonraki paragrafların hangi gözle okunacağı hususunda bir algı tematiği oluşturuyor.
Gülen Hareketi, Uluslararası Basın Enstitüsü’nün “taslak nüsha avı”yla ilgili olarak önceki günkü kınama amaçlı bildirisinin birinci paragrafında adı verilmeden şu ifadelerle gündeme getirildi: “Türk polisinin taslak kopyalarının peşine düştüğü yayımlanmamış kitabın, bir İslami grubun ülkedeki polis gücünün içindeki etkisini konu edindiği bildiriliyor”.
Radikal gazetesine polis tarafından baskın yapılarak gazeteci Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarındaki “İmam’ın Ordusu” taslağının silindiğini, Brüksel’de konuşmacı olarak katıldığım bir yuvarlak masa toplantısı sırasında öğrendim.
Üç aylık dış politika ve uluslararası ilişkiler dergisi Turkish Policy Quarterly tarafından Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen toplantının konusu, “Türk demokrasisindeki gelişmeler ve Türkiye’nin bölgesel rolü” idi.
Bir meslektaşımız söz alarak Blackberry’sine düşen haberi diğer katılımcılarla paylaştı ve salona o anda uğursuz bir sessizlik hâkim oldu.
Şu sırada Türk demokrasisindeki en büyük “gelişme”nin büyüyen “demokrasi açığı”ndan başka bir şey olmadığını gören ve söyleyen bizler, Brüksel’de Türkiye’yi tartıştığımız o anda bu açığın daha da büyüdüğünü böylece öğrendik.
Bir kitabın, önce yazarının tutuklanması ve yayınevinin basılması suretiyle yayımlanmasının engellendiği, yayımlanamayınca da kitaptan sayılmayıp bir suç belgesine indirgendiği ve ardından kayıtlı olabileceği tüm bilgisayar hard disklerinin peşine düşülerek yok edilmeye çalışıldığı yer Türkiye...
Bu olay sadece bir kurgu olsaydı, “totaliter bir anti-ütopya fantezisi” derdiniz.
Ama gerçek... Ve olayın geçtiği ülke AB’yle üyelik müzakeresi yürütüyor.
Geçen perşembe Brüksel’de bir Avrupa Parlamentosu üyesinin dijital taslak avı olayını öğrendikten sonra yüzünde beliren endişe dolu ifadeyi görmeliydiniz.
Ahmet Şık ve yayımlanmamış kitabının başına gelenler bir korku ve dehşet öyküsüdür.
Bütün dünyada ajanslar, gazeteler, örgütler ve politikacılar bu olayı anlatırken kitabın devlet ve polis içindeki Gülen Hareketi örgütlenmesini konu edindiğini, her seferinde kaçınılmaz bir arka plan bilgisi olarak verecekler.
Kitabın içeriğini bilmiyoruz ama konusunun Gülen Hareketi olduğu her seferinde anlatılacak.
Bilinçaltlarında, kitap taslağı ve yazarının akıbeti ile Gülen Hareketi arasında ister istemez bir neden-sonuç ilişkisi kurulacak.
Bu muydu elde etmek istediğiniz sonuç?
Biz ise her seferinde olduğu gibi yine “Kimlerle ilişkilendirilirse ilişkilendirilsin, bütün bu yaşananlardan iktidar sorumludur. İcraatlarının meşruiyeti demokrasi ve hukuk ilkeleri açısından sorgulanması gerekenler seçimle işbaşına gelenlerdir; çünkü ancak onların halka hesap verebilirliği vardır” demeyi sürdüreceğiz.