ikinci taksit için son gün 2 Aralık!

Emlak vergisi son taksitini yatırmak için sürenin önümüzdeki hafta bugün sona ereceğini belirten yetkililer, bu tarihten sonra vezneye gidecek olanların faiz ödemek zorunda kalacağını kaydetti

2019 yılı arsa, arazi, mesken ve işyerleri için farklı oranda, tek seferde veya iki taksit olarak ödenen vergiler için son haftaya girdik. Ülkemiz sınırları içinde yer alan yapıların hepsinin 1319 sayılı kanun hükümlerine bağlı olarak, ‘Bina Vergisi’ne, arsa ve arazilerin ise ‘Arazi Vergisi’ne tabi oldukları belirtiliyor. Yetkililer, 2019 yılı emlak vergisi 2’nci taksiti ödeme tarihinin 30 Kasım’ın hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle belediye veznelerinin hafta sonunda açık olacağını belirtti, dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıraladı:

Kimler ödeyecek?

“Taşınmaz mala ait bir tapuda adı geçen şahıs ya da şahısların ‘Emlak Vergisi’, ‘Arsa Vergisi’ ve ‘Arazi Vergisi’ ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Ülkemizde çok sayıda tapusuz gayrimenkuller söz konusu olduğunda ise noterde düzenlenen bir senet ya da sözleşme ile başlar. Bir taşınmaza miras yoluyla sahip olan şahıslar için de bu yükümlülük söz konusu. Bir vasiyetnamede isminizin yer alması vergi yükümlülüğü altına girmeniz anlamına gelmemekle beraber, taşınmaz malın sahibinin hayatını kaybettiği tarihten itibaren vergi yükümlülüğünüz başlar. Bir taşınmaz malın birden fazla şahsa miras kaldığı durumlarda ise, söz konusu şahıslar vergi tutarını her yıl eşit olarak bölüşmekle mükellef.”

200 metrekare vurgusu

Yetkililere, “Kimler emlak vergisi ödemeyecek?” diye sorduk, işte yanıtı: “Türkiye Cumhuriyeti Devleti kapsamında, brüt yüzölçümü 200 metrekareyi geçmeyen ve tek meskeni bulunan, ya da tek meskenin intifa hakkına sahip olanlar, geliri olmadığına dair evrak sunanlar, gelirleri sosyal güvenlik kurumlarından tahsil ettikleri emekli aylığı, dul aylığı, yetim aylığı, ölüm aylığı ve maluliyet aylığıyla sınırlı olan şahıslar, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ve engelli yurttaşlar, gerekli olan şartları yerine getirdikleri takdirde emlak vergisinden muaf (sıfır oranlı) olabilir.”

Vergileri başka nereye yatıralım?

İlk defa vergi verecek olanlar öncelikle taşınmazın bağlı olduğu belediyeye gidip başvurusunu yapacak. Daha sonra belediyeden aldığı formu doldurarak aşağıdaki belgelerle birlikte kayıt yaptıracak. İstenen belgeler; tapu fotokopisi, bina için yapı kullanma izni fotokopisi, binanın adresi (mahalle, sokak ve kapı numarası), mükellef kimse onun ikamet ve arsa ve işyeri adresi, vergi numarası ve kimlik kartı. Vergiler, gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin hesabı olan bankaların hesabına ve e-devlet kapısını kullanarak ödeme yapılabilir. Bunların dışında PTT yoluyla, kurumun anlaşmalı bankalarıyla ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sayfasından da ödeme yapılabilir.