En tarafsız yargıç hem bekar ve hem de erkek mi olmalıdır?

Gözlem Aslında kendimiz dışındaki herkesin tarafsız olmasını isteriz."Hakem taraf tutuyor" dediğimiz zaman bu, hakemin bizim takımımızın aleyhinde bir karar aldığı anlamına gelmez mi?Anne ve babanız sizi karşılarına alıp, "hangimizi daha çok seviyorsun" diye sorduklarında, tarafsızlığınızı nasıl belli edersiniz?Sevdiğimiz, saydığımız Hüsamettin Cindoruk bu "benim ve benim gibi düşünenlerin dışındaki herkes tarafsız olmalı" beklentisinin varlığını yargıya uyarlayarak, ne güzel(!) anlattı iki gün önce televizyonda.Cindoruk türbana ilişkin yeni mevzuatın iptal istemi ile Anayasa Mahkemesi önüne gelmesi halinde, eşlerinin başları örtülü olan üyelerin davadan çekilmeleri gerektiğini söyledi.CNN Türk'te yayınlanan 5N1K adlı programa katılan Cindoruk AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki eşi başörtülü üyelere güvendiğini ileri sürerken, eşleri başörtülü üyelerin davadan geri çekilmeleri durumunda kalan üyelerin daha objektif karar verebileceğini savundu. Devletin de, yargının da, idarenin de tarafsız olmalarını isteriz. Cindoruk, "Böylece Anayasa Mahkemesi üzerinde hiçbir kuşku kalmayacaktır. Geride kalan eşleri başörtüsüz olmasına rağmen saygın hakimler bir karar verirlerse kimse de bir şey diyemez" şeklinde konuştu.Burada üzerinde durmak istediğimiz mesele Cindoruk'un önerisinin içeriği değil, bu önerinin şekillenmesine neden olan "tarafsızlık" anlayışıdır.Diyelim ki eşlerinin başı örtülü yargıçlar türbandan yana eğilim sahibidirler ve bir karar noktasına geldiklerinde tarafsız kalmaları zordur.Ama bu mantık çizgisinden gidildiğinde eşlerinin başları açık olan yargıçların, türban konusunda karar verirken tarafsız kalmaları nasıl beklenilebilir ki?Yargıçların tarafsızlıklarının eşlerinin giysilerine endekslendiği bir hukuk ve adalet ortamında, acaba en tarafsız yargı, eşleri sadece bikini, mayo giyen yargıçların karar verdiği mahkemelerde mi sağlanabilir? Neticede eş giysisi dolayısıyla yargıcın tarafsızlığına en az etki yapacak tekstil ürünü en küçük giysi olan bikini, mayo değil midir?Özetle, eş giysisi durumundan giderek yargıçların tarafsızlığını tartmak eğer kabul edilebilir bir hukuk normu haline gelirse, eşlerinin başları açık ve eşlerinin başları kapalı olan yargıçların türban içerikli dosyalara bakmamaları gerekecektir. Eşlere bikini mi? Bu durumda benzer içerikli davalara sadece bekar erkek yargıçlar bakabilecektir.Çünkü kadın yargıçlar da en azından kamu görevi gereği, başlarını kapatmamaktadırlar ve dolayısıyla taraftırlar.Tabii ki bütün bunlar fanteziden öteye gitmemesi gereken düşünceler.En az Cindoruk'un savı kadar fantezi içerikliler.Ancak burada hukuktan çok siyasete ilişkin olan ve fantezi kapsamına hiç girmeyen dramatik bir durum var.Hüsamettin Cindoruk, Demokrat Parti geleneğini benimsemiş, AP-DYP sürecinde yakın geçmişe aktarılan eski büyük merkez-sağ kitle partileri çizgisinin siyasetçisidir.Bu gelenekte başı açıklar ve kapalılar, liberaller ve muhafazakarlar, milliyetçiler ve mukaddesatçılar bir arada demokratik uzlaşmaları ararlar. Merkez-sağ kitle partileri liderleri ve sözcüleri ne inançlarla, ne geleneklerle kavga ederler.Bunu merkez-sola ve genellikle CHP'ye bırakırlar. Bekar ve erkek olmalı Ne yazık ki bu yelpaze 28 Şubat post-modern darbe sürecinde parçalandı.Demirel cumhurbaşkanı olarak çözümü "halk"ta değil, Beethoven'in notalarında ve andıçların içeriklerinde aradı. Cindoruk da, post-modern darbeye karşı DYP'nin yanında olmak yerine bölücü olmayı seçti.Sonuç ortada.Siyasi merkez-kaç kuvvetleri DYP'yi de ANAP'ı da dağıtıp yok etti.Cindoruk aradan geçen yıllardan ve bunca dersten sonra da, "Başörtülü öğrenciyi üniversiteye sokma girişimi, hukuku şeriata dayandırma hadisesidir" diyerek merkez-sağın neden AK Parti tarafından parsellendiğini, kendi dışındaki herkese bir nevi anlatıyor.Cindoruk'un Demokrat Parti'ye genel başkan olması ihtimali belirdiğinde sevinmiştim.Ama iyi ki bu gerçekleşmemiş.Sayın Cindoruk bu söylemleri ile CHP'ye genel başkan adayı olarak ileri sürülmelidir. mbarlas@posta.com.tr Merkez-sağ nasıl dağıldı