Çatırdayan Avrupa

Avrupa Birliği çatırdıyor... Brexit süreciyle başlayan kırılmayla AB’den ayrılan İngiltere’nin açtığı çatlağın...

Avrupa Birliği çatırdıyor...

Brexit süreciyle başlayan kırılmayla AB’den ayrılan İngiltere’nin açtığı çatlağın derin boşluğu bir türlü kapatılamıyor...

***

67. Bilderberg Grubu Toplantıları yapıldı...

Montrö’de kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen toplantıda “seçkin grubun nelerin altını çizdiği ve hangi konularda hemfikir olup hangi konularda görüş ayrılığı” yaşadıklarına dair merakımızı Prof. Dr. Selva Demiralp’in notlarıyla gidermeye çalıştık.

Prof. Demiralp yazısında diyor ki:

- Amerika’nın Çin’e karşı ittifak kurma konusunda iktisadi değil ideolojik endişeleri ön plana çıkarmak istemesi, belki işin iktisadi boyutunu ikinci plana attı.

- Toplantıdaki genel tema, Avrupa ve ABD’yi ortak bir payda altında buluşturmak ve artan tehditlere karşı ortak çözümler üretebilmekti.

***

AB’nin geleceğine ilişkin endişelerin tartışıldığı toplantılarda göç sorunu, ticaret savaşları, terör, iklim değişikliği gibi konuların konuşulduğu ve AB’nin etkin çözümler üretemediğine dair görüşlerinin ifade edildiğini belirten Prof. Demiralp diyor ki:

- Bu endişenin popülist ve milliyetçi akımları beslediği ve AB’de çatlaklar oluşturduğu not edildi.

- Popülist ve milliyetçi akımları bertaraf etmek için refahı artırma yoluyla özgürlüklerin korunması...

- Toplumdaki bölünmeleri önleyecek ortak bir kimlik ve komünite anlayışının getirilmesi...

- Demokrasi ve hukuk üstünlüğü temellerinin sağlamlaştırılması gerektiği.

***

Diyoruz ki barış çatısı altında ittifakların yapılması gerekiyor...

Ve buna umutlandıkça hayal kırıklığına uğruyoruz.

Çünkü görüyoruz ki hâlâ savaş ittifakları yapılıyor...

Daha fazla kazanabilmek uğruna...

Çatırdıyor ama hâlâ ders alan yok gibi...

Pazar yazımızda devam edeceğiz...