Devletçilik oyunları

Prof. İlber Ortaylı diyordu ki:

- Kral Faysal bir defasında demiştir ki İslam coğrafyasında bir buçuk devlet var... Buçuğu İran, biri ise Türkiye’dir!

Yaşadığımız coğrafyanın kaderi bu...

Bu yüzden sürekli ya İran ya da Türkiye dosyası açılmaya çalışılıyor...

Diğerleri devletçilik oynuyor çünkü...

***

Farklılıkları çatışmaya dönüştürerek dosyalar açan güçler, coğrafyanın insanlarını terörize ederek isyan provaları yaptırıyor...

Mezhep ayrılıkları...

Aşiretleri çatıştırmak...

Ve ırk farklılıklarının körüklenmesi...

***

Selçuklu ve Osmanlı devletlerinin yıkılışından sonra bataklığa çevirdikleri Ortadoğu’da yeni savaşları körükleyenler bu yüzden hiç zorlanmıyor...

Çünkü bataklık kurusa da ısındığında ya da ıslatıldığında yeniden balçığa dönüşebiliyor...

Kaç yüzyıldan beri ısıtılıyor ve ıslatılıyor...

Geçmişin asırlık bagajına o kadar bilinmeyen yük doldurulmuş ki...

***

Ve Ortadoğu...

Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra kurulan devletçiklerin aralarındaki ilişki, geçici inşa edilen, prefabrik dostluklardır...

Bu yüzden aralarında sürekli çıkar çatışmaları ve savaşları yaşanıyor...

Aramıza uzun bir duvar çekerek, bin yıllık bağları kopartmışlar...

***

Kentleri yıkık ve dökük.

Milyonlarca baba, anne, çocuk aç ve çıplak.

Medeniyet ve eğitimden uzaklaştırılmış...

Kaçanlar ve kalanlar arasında tüketilen bir hayatı yaşamaya çalışıyor insanlar.

Mutlulukla hiç tanışmayan milyonlarca çocuk bu büyük coğrafyada acılarıyla büyüyor...

***

Ve en tehlikeli psikolojik eşikler böylesine ağır, travmatik bir duyguyla geçiliyor...

Coğrafyadaki devletçikler kendi halkına acımasız, vicdansız ve duygusuz...

Devlet olabilmeyi öğrenemediler, öğretmediler...

Uzaktan kumandalı devletçikler yüzünden sınırlarımızın ötesi her tür savaşa gebe...

S-400 dâhil, savunması güçlü bir devlet olmamızı istemeyişlerinin en büyük gerekçesi...

Israrla “devletçik” olmamızı isteyenlerin öfkesi bu yüzden...