Her kadın bir okyanustur!

Panoda "Her kadın bir okyanustur" yazılıydı.Gerçekten de öyledir: Bazen dalgalı, bazen sakin... Genellikle derin. Ama beklenmeyen sığlıkları da var, elinizde iyi bir harita yoksa karaya oturmanız işten bile değildir!.Bu slogandan yola çıkarak kadınlar üzerine yazılmış bir nutuk atacak değilim.Slogan, Kadın Girişimciler Derneğinin (KAGİDER), Milliyetin insan kaynakları gazetesi Kariyerim sponsorluğuyla yürüttüğü bir projeye ait.Projenin adı "Su Damlası". Geleceğin iş dünyasında kadın girişimcilerin de etkin rol oynamalarını sağlamaya yönelik, Türkiyede kadının toplumsal rolünü geliştirmeyi hedefleyen bu proje, Avrupa Birliği ve İŞKUR tarafından da destekleniyor.İşe Anadolunun yedi kentinde yaşayan, üniversite mezunu ve işsiz 500 kadının seçilmesiyle başlanacak. Bu iller Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Kayseri. Duvardaki dev panoya yazılmış sloganı denizci dostumuz Corto Maltese okusa gözlerini kısar, elini şakağına koyar ve "hmmmmmm" diye bir ses çıkarırdı. 500 kadınla yapılacak yüz yüze görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda seçilecek 50 kadın, Bilgi Üniversitesi tarafından verilecek özel bir eğitim programından geçirilecek ve illerine dönerek o bölgelerdeki KOBİlere insan kaynakları danışmanlığı veren şirketler kuracak. Her şirket kendi ilindeki üniversite öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapacak.Bu kadınların büroları ve kuracakları şirketlerde kullanacakları bilgisayar vb. gibi ofis malzemeleri, bölgelerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından temin edilecek. İllerdeki KOBİler de bu şirketler tarafından geliştirilen projelerin uygulanmasını sağlayacak.Türkiyede çalışan nüfusun genel yapısını bilenler için yapılacak işin ilk bakışta "okyanusta bir su damlası" gibi görüleceği açık. Ama Anibalin şu sözünü de unutmamak gerek: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız! Mutlaka yol bulunacak KAGİDER Başkanı Meltem Kurtsan, çalışan, iş sahibi kadınların içinde yaşadıkları topluma ve hemcinslerine karşı sorumlulukları olduğunu düşünüyor.Türkiyede kadınların işgücüne katılım oranları AB ortalamalarının çok altında. ABde kadınların yüzde 55i çalışırken, Türkiyede sadece yüzde 28i çalışıyor.Üstelik Türkiyede çalışan kadınların yüzde 67si "ücretsiz aile işçisi" konumunda. Daha da vahimi, kadınlar, aynı işte çalışan erkeklerin aldığı ücretin yüzde 40 daha azına çalışıyor.Avrupa Birliğine giden yolda Türk kadınlarının almaları gereken mesafe daha uzun ve bu yolun kısaltılması sorumluluğu da hepimize ait.Özellikle de Anadolu kentlerinde bir üniversiteyi bitirdikleri halde ne yapacaklarını bilememenin çaresizliği içinde kıvranan birçok genç kadın olduğunun farkındayız. Ücretsiz aile işçisi Meltem Kurtsan, bir kadın için çalışmanın anlamını şöyle anlatıyor:"Kadınların karar alma güçlerini artırır, kendi yaşamları hakkında karar alabilmelerini sağlar, başkalarına bağımlılıklarını azaltır, aile ve toplum içindeki saygınlıklarını, siyasal kararlara katılımlarını artırır ve toplumun demokratikleşmesini sağlar, toplumun genel olarak uygarlık ve refah düzeyini yükseltir."Kadınlara yönelik şiddetin hâlâ çok yaygın olduğu bir ülkede, bu şiddetle mücadele etmenin önemli bir yolu kadınların çalışma yaşamında daha çok yer almalarını sağlamaktan da geçiyor.Milliyet olarak bu projeyi gönülden destekliyoruz.Not: Proje ile ilgili ayrıntılı bilgi için internet üzerinden www.kagider.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca pazar günleri Milliyet Kariyerim gazetesinden de bilgi edinebileceksiniz. mehmet.yilmaz@milliyet.com.tr Milliyetten tam destek