Sevgili vatandaş-larımız! Bugün size, yıllardır hasretle beklediğiniz müjdeli haberi vermekten gurur duyuyorum...
Artık ortaöğretimde kız öğrencilerimiz başını örtebilecek. Demokratikleşme paketimizin bir zarureti olarak, 13-14 yaşındaki kızlarımız okulda dinin gereklerini yerine getirebilecekler.
Bizim için evlilik yaşı sayılır, aslında hanım evlatlarımız çok daha erken yaşta örtünmeye başlamalı...
Hem bu sayede diğer öğrenciler de onlara bakıp örnek alacak; kim Sünni Müslüman, kim Alevi, kim affedersiniz ateist, hepsi ortaya çıkacak. Öğretmenler dindar öğrencilerini şıp diye anlayacak.
Tekrar affedersiniz, Yahudi ve Hıristiyanlar zaten kendi okullarında okusunlar.
Biliyorsunuz ki ağaç yaşken eğilir, sevgili vatandaşlarım.
Biz bunun için çalışmalarımızı ilmek ilmek ördük, gerekli ortamı sağladık.
Eğitim sistemini defalarca değiştirip, 4+4+4 şeklindeki muhteşem formülü bulduk.

Reis’in dindar gençliği
Gözyaşları içinde babalarından okula gitmek için izin isteyen öğrenci-lerimizin mağduriyetini gidermemiz gerekiyordu.
İki yıl evvel, seçmeli okutulacak Kuran-ı Kerim dersi için türban serbestisini getirmiştik.
Bir kısım kendini bilmez “Kuran dersi seçmeli olur muymuş” diye tartışırken biz kızlarımıza bu özgürlüğü verdik.
Ama elbette bu değişiklik yeterli değildi. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) adı verdiğimiz süper bilimsel sisteme geçtik, öğrenciler istese de istemese de imam hatip okullarına kaydedildi.
Birkaç kendini bilmez yine sokaklara çıktı. Canım Anadolu’muzda neyse ki böyle hareketlere kalkışacakların sayısı az.
Sıkıysa Muş’ta, Konya’da imam hatibe gönderilmek istemiyorum diye yaygara yapsınlar! Bak bakalım, kim dinsiz, kim AKP düşmanı diye damgalanıyor...
Bu arada AİHM midir nedir, zorunlu din dersi okutulamaz demiş. Bre zındıklar! Siz ne anlarsınız Müslüman yetiştirmekten? Hangi kararınızı saydık ki bunu sayalım?

Paralel öğrencileri ayıklayacağız
Biz sabretmesini, gerektiğinde inançlarımızı, düşüncelerimizi kalbimize gömmeyi... Hatta pis alkollü içecekler tüketen, başı baldırı açık ahlaksızlarla aynı masada oturup onları hoş görüyormuş gibi davranmayı iyi biliriz.
Sevgili Reis’imizin dindar bir gençlik yetiştirme amacına ulaşmak için alacağımız yol daha uzun...
Sistemin içindeki dinsizleri yani, partimize hıyanet içinde olanları - belirleyebilmemiz ve ailelerinden yeterince maneviyat öğrenememiş yavrularımızı doğru yola özendirmeliyiz.
Paralel öğrencileri ayrıca ayıklayacağız, siz merak etmeyin!
Ancak tüm bunlar, Batı toplumlarının habislikle-rinden arınmak için yeterli değil. Bir sonraki hamlemiz, ilköğretimde türbanı tamamen serbest kılmak.
Sonra, kızlı erkekli okumaya da bir son vereceğiz. Akıllarına kötü şeyler gelmesin, namusları korunsun. Bir an evvel evlenip temiz bir yuva kurabilsinler.

Bilgisayardan hadis inmeli
Erkek öğrencilerimizin neyi eksik? Onlar da dilerlerse sünneti yerine getirmeli, sakal bırakabilmeli.
Atanamayan öğretmenler de ağlayıp durmasın. Çocuklarımıza eğitim vereceklerse dini vecibelerini yerine getirmeleri şart. Artık atama için sınav değil, örtünme şartı arayacağız.
İşte Yeni Türkiye’mizin yeni nesli böyle yetişecek sevgili vatandaşlarımız.
Hepsi pırıl pırıl, vatan ve din sevgisiyle dolu, namuslu, çalmaktan çırpmaktan uzak duran örnek vatandaşlar olacak.
Ellerinde bilgisayar, hadis indirecek ve teknolojinin nimetlerinden instagram’da dine çağıran fotoğraflarını paylaşma suretiyle yararlanacaklar.
Daha ne istiyorsunuz?