Kadıköy sahilinde, Deniz Otobüsü İskelesi ile Arıtma Tesisi arasında kalan 34 dönümlük alana cami yapılması için Çevre Bakanlığı, Kadıköy ve büyükşehir belediyelerine görüş sordu. Kadıköy Belediyesi dün Çevre Bakanlığı’na olumsuz görüş bildirdi. Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu görüşünü sorduğumuzda:
- Seçim yatırımı yapıyorlar, demekle yetindi...
Burası dolgu alanı olup bir dönem otobüs ve minibüs durakları, bir dönem de miting alanı olarak düşünülmüştü. Halen otopark olarak kullanılıyor. Çevre Bakanlığı alana büyük bir cami ile birlikte külliye de yapmayı planladığını bildirdi. Alan, cami ve külliye ile kapatılırsa Kadıköy’ün deniz görüşünü büyük ölçüde kapatacak. Kent estetiğine olumlu bir katkı yapmayacağı da belli. Planı ortaya atanlar açısından tek bir yararı var! O da yeni bir tartışma başlatarak, ülkeyi sürekli zehirleyen gündemi değiştirmek...

Hutbenin devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhtarlarla yaptığı toplantıda feministlere yani kadın hakları savunucularına çatarak şöyle konuştu:
“Ben kalkıyorum kadının Allah’ın erkeklere bir emaneti olduğunu söylüyorum. Bu feministler filan var ya. ‘Ne demek diyor kadın emanetmiş, bu hakarettir’ diyor. Ya senin bizim dinimizle medeniyetimizle ilgin yok ki. Biz sevgililer sevgilisinin hitabına bakıyoruz. ‘Allah’ın bir emanetidir. O emanete sahip çıkın’ diyor. Ve onu incitmeyin diyor.”
Doğrudur... Veda hutbesindeki ifade odur... Ancak veda hutbesinde şöyle bölümler de var:
“Biliniz ki, faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir.”
İnanca dayalı kültür bir bütün değil midir?

Kadınların saçına, başına, oturmasına, kalkmasına, kürtajına, doğurmasına karışan iktidar  “kadınların zorbalardan korunmasına” fazla karışmıyor!
Akif Kökçe

Aydın kehaneti!

Orhan Pamuk’un 3 Mayıs 2003 tarihinde NPQ dergisinde yayımlanan demecindeki sözleri şöyleydi:
“Tayyip Erdoğan başarılı olsun istiyorum ve ordu siyasetin dışında kalsın istiyorum. Erdoğan şimdi bu doğrultuda bir patika açıyor. Eğer bu patikadan dikkatlice geçilirse, Türkiye ister istemez daha açık, daha liberal bir toplum haline gelir...”
Aynı Orhan Pamuk, AFP’ye verdiği ve 14 Şubat’ta yayımlanan demecinde ise diyor ki:
“Türkiye, sadece seçimlerin yapıldığı fakat insan haklarına saygının, ifade özgürlüğünün her gün ihlâl edildiği bir demokrasi. Otoriter askerler dışarı itildi, onun yerine otoriter ve İslamcı bir hükümet geçti...”
Tipik entel... Demokrasi getiriyor diye savundukları ve kalkan oldukları parti otoriter rejim getirdi. Ve bunu ancak anladılar!

MERKEZ

CHP’de alınan kararlar ön seçim isteyenleri biraz memnun etti, biraz etmedi...
Milletvekillerinin yaklaşık yarısını yine genel merkez belirleyecek.
Ankara, İzmir ve İstanbul’da vekillerin yarısı kontenjan, yarısı ön seçimle belirlenecek
Ancak parti içi demokrasiyi savunanların bir talebi var... Diyorlar ki... Geçen seçimde merkezden tayin edilen isimler için yeniden kontenjan kullanılmasın.
Onlar artık önseçime girsin...
Kendisini 4 yılda örgüte tanıtamamış milletvekillerine Genel Merkez destek sağlamasın.