YSK iki arada!

Yüksek Seçim Kurulu’nun 1 Temmuz 2014 tarihinde verdiği... Başkan Sadi Güven ve 10 üyenin imzasını taşıyan karara göre:

“Seçmen listeleri kesinleştikten sonra listelerde hile tespit edilirse seçimler yenilenemez, yalnız hile yapanlar ceza mahkemesinde yargılanır.”

Eğer karar hâlâ geçerliyse, ki geçerli olmaması için sebep yoktur, Büyükçekmece’de süren soruşturmanın sonucu seçimlerin ertelenmesine yol açmayacaktır.

AKP tarafı olağanüstü itiraz başvurusu için oy sayımının tamamlanmasını bekliyor. CHP milletvekili ve anayasa hukukçusu Prof. İbrahim Kaboğlu ise bu sürenin aşıldığı görüşünde. Diyor ki:

“298 sayılı Kanun, madde 130’a göre, YSK’ye 7 günlük olağanüstü başvuru süresi 8 Nisan Pazartesi akşamı sona erdi.”

Bir başka tartışma KHK ile işine son verilmiş adayların belediye başkanlıklarının iptalinde yaşanıyor. YSK, Diyarbakır Bağlar, Van Tuşba, Van Edremit, Muş Çaldıran, Erzurum Tekman, Kars Digor başkanlıklarını kazanan adayların mazbatalarını vermedi. Gerekçe, daha önce KHK ile görevlerinden ihraç edilmiş olmaları... Seçime katılmalarında sakınca görülmeyen adayların başkanlık yapmalarında sakınca görülmesini muhalefet sert şekilde eleştiriyor. KHK’lilerin, malum, milletvekili olmalarında da sakınca görülmüyor.

Şimdi Türkiye’nin gözü YSK’nin üzerinde... İstanbul kararı bekleniyor.

NAZBATA

Bugünlerde dilimize en çok yapışan sözcük malum: Mazbata...
Bu sözcüğün Türkçesi yok mudur? Vardır elbet: Tutanak...

Türkçeci Tarık Konal dostumuz bu sözcüğe “Kazandı belgesi” adını yakıştırmış. Hiç de fena değil.

Bazı dostlar da mazbatayı vermekte nazlananlara bakarak şu sözcüğü türetmiş:
“Nazbata”

TDK

Ülke gündeminde üç harflilerin sayısı bir hayli çoğaldı...

YSK, KHK, TCK, CHP, MHP, KRT... vs...

Bu kısaltmalar konusunda bir söyleyiş birliği yok. Kimi Yeseka diye telaffuz ediyor kimi Yeseke, diyor. Kimi Kehake diyor kimi Keheke... Kimi Teceka diyor kimi Teceke... Oysa kural belli... Türk Dil Kurumu’na göre K ve H harfleri Ke ve He diye okunur. Ka ve Ha diye okunmaz. Böylece Yeseke, Keheke, Teceke, Cehepe, Mehepe, KRT doğru okunuşlardır. Dilimizi alıştıralım...

TEKSES

Mazbata konusunda CHP’den çeşitli kanallardan çeşitli sesler çıkıyor... Kimi CHP’li televizyon ekranında konuşuyor. Kimi Twitter mesajı geçiyor. Kimi basın toplantısı yapıyor. Kimi gazetecilere açıklama yapıyor. Açıklamalar zaman zaman çelişiyor. Bu arada yalan haberler her mecrada kol geziyor. Vatandaş neye inanacağına şaşırıyor. Böylesi kriz anlarında bir hukuk bürosu oluşturulsa... Ve parti adına açıklamalar bu bürodan yapılsa iyi olmaz mı?

SEÇİN

Karadeniz kıyısındaki bir otele ‘tam pansiyon’ gelen İstanbullu turist ikinci günün sonunda isyan etmiş:

- Acente bize ‘Yemekte seçim serbest!’ demişti. Oysa iki gündür hamsiden başka bir şey yok mönüde. Nerede serbest seçim?

Otelci pişkin pişkin açıklamış:

- İster yersiniz, ister yemezsiniz, demiş, işte size serbest seçim!.. Ben size yemek zorundasınız dedim mi?..