Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu’nda 6 sıra geriledik

Cinsiyet uçuru-mundan rekabete Dünya Ekonomik Forumu DEF’in geliştirdiği endeksler ve yayınladığı raporlar her zaman ses getirir. DEF’in 2002’den beri yayınladığı Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu ise ülkelerin “yeni çağın” neresinde olduklarını ortaya koyuyor. Türkiye, raporun yayınladığı ilk yıldan beri analiz edilen ülkeler arasında yer alıyor.
13. Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu önceki gün yayınlandı ve biz maalesef bir önceki yıla göre 6 basamak gerileyerek 148 ülke arasında 51. sırada yer aldık. Raporun ilk yayınlandığı 2002’de 75 ülke arasında 41. olmuştuk.

Ağlara Hazırlık Endeksi
Bilişim teknolojilerinin, ülkelerin üretkenlik-verimlilik düzeyinin artışında pozitif etkisi olduğunu biliyoruz. DEF, 2001’de geliştirdiği Networked Readiness Index (Ağyapılara Hazırlık Endeksi) ile bu teknolojilerin ülkelerde kullanımına dair performans analizi yapıyor. Ülkelerin bilişim teknolojilerini kullanmaya hazırlıklı olma düzeylerini ölçmeyi hedefleyen endeks, bilişim teknolojilerinin ekonomi ve toplum üzerinde yarattığı dönüşüm üzerinde nasıl bir etki yarattığını da inceliyor.
Bizim bu yıl 51. sırada yer aldığımız endeksin alt kategorilerindeki durumumuza gelince... İş dünyamız ve özel sektör, endeksi yukarı çekmeye çalışırken, hükümet ve eğitim sistemimiz buna imkân tanımıyor. Örneğin matematik ve fizik eğitiminin kalitesinde ancak 101, hükümetin online hizmetlerinde 77. sırada yer alıyoruz.

Matematikte 101’inciyiz
Alt gruplardaki çeşitli kategorilerdeki durumumuz şöyle:
- Siyasi ve hukuki ortam (55)
- İş dünyası ve inovasyon ortamı (38)
- Altyapı ve dijital içerik (48)
- Satın alınabilirlik (17)
- Maharetli insan gücü (80)
- Kişisel kullanım (69)
- İş hayatında kullanım (46)
- Hükümette kullanım (60)
- Ekonomiye etkisi (68)
- Sosyal etki (67)
- Matematik-fizik eğitiminin kalitesi (101)
- Yöneticilik okullarının kalitesi (101)
- Mobil geniş bant aboneliği (77)
- Fikri mülkiyet haklarının korunması (74)
- Mobil ağların yaygınlığı (1)
- Orta öğrenimdeki öğrenci oranı (77)
- e-katılım indeksi (107)
- Hükümetin online hizmetleri (77)

Big Data’nın önemi
Raporda bu yılki vurgu Big Data (büyük veri) üzerine. Big Data’ya kim hükmediyorsa dünyaya da o hükmedecek; bu bağlamda biliyorsunuz herkes Google’dan korkmaya başladı.
Firmalar kendi ticari amaçları için o kadar fazla veri topluyorlar ve ellerinde o kadar çok veri birikmiş ki bütün mesele, bu verileri değişik kişi ve kurumların ihtiyaçlarına göre kullanabilmek.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in Başkanı Birol Aydemir de geçen hafta Araştırmacılar Zirvesi’nde Big Data’nın giderek artan önemine dikkat çekmişti. TÜİK’in bazı araştırmalarını özel şirketlere yaptırabileceğini ve özel sektörün de resmi istatistik üretiminde yer alabileceğini belirten Aydemir, uluslararası platformlarda kamu-özel sektör işbirliğinin özellikle soysal medyadan istatistik üretme ve Big Data’nın işlenmesiyle ilgili konularda yoğunlaştığını hatırlatmıştı.