Neşter'de suçlu bulundu: Hastalar!

Neşter'de suçlu bulundu: Hastalar!


     Neşter Operasyonu ile ilgili yazıma gelen okur mektuplarını şu 3 başlıkta toplayabilirim:
     1) Yıllar önce SSK'daki bu yolsuzluğu farkedip de heyecanla amirine ihbar eden genç doktorların terfi beklerken sürgün öyküleri ve bitmeyen davaları.
     2) SSK'daki vurgunun benzerinin Emekli Sandığı ve Bağ - Kur'da da olduğunu ima edenler.
     3) Kardiyolojideki malzeme suiistimaliyle ilgili Neşter Operasyonu'nun mutlaka ortopedi ve beyin cerrahisi için de yürütülmesi gereğine işaret edenler.
     Başta banka hortumlayanlar olmak üzere bundan önceki tüm operasyonlarda devleti soyanlar refah içinde yaşamlarını sürdürdükleri için, Neşter'de sonucun farklı olacağını sanmıyorum.
     Buna karşılık Neşter'in ağır faturası yılbaşından beri kalp hastalarına çıkıyor. Yeni prosedüre göre stent beklerken kalp krizi geçiren, hatta ölen hastalar bile var.
     Mersinli Dr. Hüseyin Çamak anlattı. Kayınvalidesini, anjiyo yapıldıktan stent takılıncaya kadar geçen 15 gün içinde 3 kez yoğun bakıma kaldırmışlar. Dr. Çamak, "Hemen yetişmeseydim, kalp krizi geçirebilirdi" diyor. Zaten kayınvalidesine stenti takan kardiyologun 3 - 4 hastası, prosedürlerin bitmesini beklerken kalp krizi geçirmiş.
     Mesele şu: Eskiden anjiyo yapılan hastaya eğer gerek görülüyorsa aynı seansta stent de takılıyordu. Tabii gerekli - gereksiz bol keseden stent takıldığı da olmuyor değildi! Nitekim SSK hastanelerinde 2001'de 13 bini aşkın stent takılmışken, 2002'de Neşter Dosyası'nın "lafı" bile frene basılmasını sağladı. Takılan stent sayısı 3600'e düştü.
     Yılbaşından bu yana hastaya önce anjiyo yapılıyor. Bulguların stent gerektirdiği anlaşılırsa önce SSK'nin, ardından anjiyonun havale edildiği özel hastanenin Sağlık Kurulu'nun toplanması bekleniyor. 2 Sağlık Kurulu'ndan da onay çıkarsa ve stent mevcutsa hastaya tekrar anjiyo için gün veriliyor. Hasta bir kez daha anjiyo oluyor ki stent takılabilsin. Her müdahalenin olduğu gibi anjiyonun da yüzde 2 riski var. Bir stent için hastaya 2 kez anjiyo yapılınca risk de % 4'e çıkıyor.
     İşe bakın: Ünlü doktorlarımız SSK yüksek bürokratlarıyla birlikte malı götürüyor, yolsuzluk patlak verdiğinde ise hastalar da okkanın altına gidiyor!
     Hastalara yapılan her anjiyonun CD'ye kaydedilerek 5 yıl süreyle saklandığını belirten Dr. Çamak'a göre "Hastaya hem anjiyo yapılırken hem de aynı seansta stent takılırken 2 ayrı CD kaydı yapılsa mesele hallolur. Rastgele müfettiş kontrolleriyle ilk CD'de stentin gerekli olup olmadığı görülür. Gereksiz yere stent takan hastanenin, SSK ile sözleşmesi iptal edilir." Adana'da gereksiz stent takan 2 hastanenin sözleşmesinin iptal edildiğine işaret eden Dr. Çamak, "Türkiye'de hastaların % 85'inin bir tür sağlık güvencesi olduğunu düşünürseniz, özel hastaneler için en büyük ceza budur," diyor.
     
     
     

DİĞER YENİ YAZILAR