TESEV'e göre 6 - 7 kişiyle reform yapılmaz

TESEV'e göre 6 - 7 kişiyle reform yapılmaz
Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı TESEV, uzun süredir üzerinde çalıştığı Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile ilgili görüş belirtmeye medyadan başladı. Gerek TESEV Başkanı Can Paker, gerekse TESEV Direktörü Şerif Sayın, tasarıyla ilgili olarak son günlerde epey tartışılan bir konuda açık konuştular: "Tasarının, Cumhuriyet'in temel ilkelerini, yani ülke bütünlüğünü ve laikliği tehdit eden bir yanı yoktur."
TESEV'e göre tasarı, doğru uygulandığı takdirde demokratik katılımı, siyasi ve yönetsel saydamlığı ve hesap verilebilirliği, kamu hizmetlerinde kalite ve verimliliği artıracak. Ancak doğru uygulanabilmesi ise hemen hemen imkânsız:
Birincisi; Sayın'a göre "Mevcut Anayasa ile bu yasanın uygulanabilirliği kesinlikle mümkün değil. Dolayısıyla önce Anayasa'nın bazı maddelerinin değiştirilmesi gerek."
İkincisi; bu bir çerçeve yasa. Ve (adı üstünde) çerçeve olunca da içinde resim yok. Resimler oluşmadan bu çerçeve yasanın çıkması sakıncalı. Tasarı bu haliyle partizanlığın, yandaş kayırma ve kollamacılığın yüksek olduğu ülkemizde bu riskleri azaltacak mekanizmaları içermiyor.
Yönetimde ne ölçüde esneklik sağlanmışsa, hesap verme ve saydamlık mekanizmalarının da o ölçüde güçlendirilmesi gerekir. Bu mekanizmalar oluşturulmadan yapılacak yetki devri, emanet edilen yetkinin ve esnekliğin suiistimal edilme riskini taşır. Yetki ne kadar merkezden çevreye devredilirse, yetkinin kullanımı da o oranda kurala ve standarda bağlanmalıdır.
Sayın, yurtdışında görevli olduğu yıllarda 20 ülkede Kamu Yönetimi Reform Kanunu oluşum ve uygulama süreçlerinde aktif rol oynamış. "Ben dünyanın hiçbir yerinde böylesi kapsamlı bir refom yasasının 6 - 7 kişiyle hazırlandığına tanık olmadım. Ankara'da mutlaka bir reform birimi oluşturulmalı" diyor.

2004 saydamlık takvimi
TESEV, bundan böyle kamusal faaliyetleri vatandaş adına izleme görevini de üstleniyor. Başkan Can Paker'in açıkladığı TESEV'in 2004 yılı saydamlık yayın programı, oldukça iddialı:
Ocak: Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı'na ilişkin TESEV'in görüş ve önerileri; medya, siyasi partiler, kamu ve kamuoyu nezdinde gündemde tutulacak.
Şubat: Bizi IMF'ye mahkum, ABD'ye bağımlı kılan devlet borcunun nasıl oluştuğuna ilişkin çalışmanın sonuçlarıyla, Mali Saydamlık İzleme Raporu açıklanacak.
Mart: Yerel yönetimlerde yolsuzluk algılamasına ilişkin rapor: Türkiye, Türk halkı yolsuzluğu nasıl algılıyor?
Nisan: Gümrük Birliği'nin imalat sanayii üzerindeki etkileri.
Mayıs: Vatandaşın bilgi edinme hakkı ve devlet sırrı.
Haziran: Bürokrasinin yolsuzluk algılaması.
Eylül: Vergileri kim ödüyor? Kamu harcamalarından kim yararlanıyor?
Ekim: Güvenlik harcamalarının TBMM tarafından denetimi: Durum saptaması ve geleceğe yönelik öneriler.
Kasım: Mali Saydamlık İzleme Raporu II.
Aralık: Hükümetin yolsuzluklarla mücadele programını izleme raporu.

TÜSİAD'ın "Görüş"ü
TÜSİAD'ın yayını Görüş de son sayısında kamu yönetimi ve kamu etiği kavramlarına geniş yer vermiş. Hükümetin hazırladığı tasarıyı anahatlarıyla olumlu bulan TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan, hükümetin kamu reformu konusunda kamuoyunu yaygın şekilde bilgilendirmesi, ikna etmesi ve değişik toplum kesimlerinin tartışmalara katılımını sağlaması gerektiğine işaret ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Sabih Tansal'ın yazısı ise kamuda etik kavramının devlet yapılanmasındaki önemine dikkat çekiyor. Dergide Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile ilgili olarak TÜSİAD'ın yaptırdığı araştırmanın sonuçları da yer alıyor.