Komplo teorileri

Komplo teorileri


Eğer komplo teorilerine düşkünseniz, hele bir takım gelişmelerin sadece yüzeysel görüntüsüne bakarsanız bir koroya katılmanız işten değildir: "IMF ve Dünya Bankası'nın asıl hedefi Türk tarımını ve hayvancılığını yok etmektir. Çünkü Amerika ve AB ülkeleri dünya piyasalarında rakipsiz kalmak istiyorlar."
Bunun delillerini bulmak o zaman, daha da kolaylaşmaktadır: İşte, Pancar yasasındaki değişiklik; işte, SEKA / Et ve Balık Kurumunun / Yem Sanayiinin özelleştirilmesi; işte, buğdaya verilen fiyat.. Türkiye bu ürünlerin korunmasız pazarı yapılmak istenmektedir ve Kemal Derviş bunu sağlamaya memur "Amerikan Ajanı"dır.
Kahrolsun emperyalizm!
Ancak insan belleği bu kadar da unutkan olamaz. Zira şimdi bunu söyleyenler bundan "bir / iki onyıl önce" aynı düşmanı "Türkiye'yi Batının sütçüsü, kasabı, bahçıvanı, manavı yapma" istemekle suçluyorlar ve vatanseverliklerini aynı "Kahrolsun emperyalizm!" sayhasıyla ispatlıyorlardı. O zaman bir Kemal Derviş piyasada olmadığından Amerikan ajanları "Kolay mı onları olmak? Keşke olabilsek ve fiyatları petrolden yüksek bu ürünleri, elleri açık bizi bekleyenlere satarak öteki hamlelerimizi kendi imkanlarımızla gerçekleştirsek" diyenlerdi.
Bugün tarımımız ve hayvancılığımız 1980'lerin başına bile oranla bir darboğazın içindeyse bu, onlara gerekli "ihtimam"ı göstermememiz dolayısıyladır. O alanlarda "ihtimam", gerekli bilgi ve en ziyade, teknolojiyi getirmek, kullanmak, uygulamaktır.
Bu basit gerçekleri dünyanın en verimli bir bölgesinden, Harran'dan yazıyorum. Bundan yüzyıllarca önce orası tarımda "zamanın en ileri teknolojisi" uygulanarak bir mamure, Urartu medeniyetinin "medar - ı iftiharı" haline getirilmişti. Yakın vakte kadar orada "hep o teknoloji" geçerli bırakıldığından - dünya bunca ilerlemişken - Atatürk barajından gelen suya kavuşan köylü bunu kullanmayı bile bilememekte, toprağı tuzladırmaktadır.

Onun içindir ki ovada yeni kurulan Koç / Ata Besi Çiftliği, nisbeten küçük çapına rağmen bir "Deniz feneri" niteliği taşımaktadır. Kurucuların ilk işi ne olmuştur, biliyor musunuz? İsrail'den 5 uzman getirtmek. Şimdi sulamadan yem üretimine ve 650 Holstein ineğinin sağılmasına - bunlar modern mekanlarında kontes hayatı yaşamaktadırlar - her şeyde "modern teknolojinin son buluşları" uygulanmaktadır. Minik İsrail'de ve uçsuz bucaksız Kaliforniya'da olduğu gibi.. Çünkü tarımda da, hayvancılıkta da esas 1 yerine 3 / 5 / 10 almaktadır ve bunun da yolu "babadan kalma"yı bırakıp "gavurun yaptığı"nı yapmaktır.
Yoksa "babadan kalma"yı oy amaçlı sübvansiyonla beslemek Devlet Hazinesini boşa harcamaktan başka neye yarar?