Abdül Batur’a başarılar...

Sayın Başkan, Neolitik dönemden günümüze medeniyetlerin iz bıraktığı Konak İlçesi’ne belediye başkanı oldunuz kutlarım. Kısa da olsa seçim çalışmalarınızda eski İzmir sokaklarında dolaştınız, yurttaşlarınızın yoğun ilgisine ve isteklerine tanık oldunuz. Aslında birikmiş sorunları olan bir ilçeye başkanlık yapacaksınız. Ön hazırlık, tanıma ve ekip kurma aşamasında zamana ihtiyacınız olduğunu biliyorum.
Bu aradan faydalanarak bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum...
Basmane’de belediyeniz tarafından çevre düzenleme ve üst örtü projeleri hazırlanmış, kurul onayları alınmış olan Altınpark Arkeolojik Alanı ve çevresinin düzenlenmesi. Bakımsızlıktan yıkılmış ve harap hale gelen eşsiz yapılardan biri olan Kapanizade Konağı’nın kamulaştırılarak restore edilmesi.
Kemeraltı Çarşısı’nda harap olan onarılabilir hanların onarılması, projesi yapılmış, kurul onayları alınmış olan Servili Hanı, Mirkelamoğlu Hanı gibi tarihi hanların yapı sahipleri ile anlaşarak restore edilmesi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan ve projesi belediyenizce hazırlanan Büyük Demir Hanı’nın iyileştirilmesi, avlusunda yapılan kazılarda ortaya çıkan çeşmelerin korunması, benzeri su yapılarının İZSU işbirliği ile etraflarının temizlenerek bakım ve onarımlarının yapılması, sürekli kontrollerinin sağlanması.
Tarihi yapılara denetimsiz ve izinsiz olarak yapılan ilavelerin projesine uygun olarak temizlenmesi. Belediyenize ödül kazandıran Abacıoğlu Hanı’nda belediye mülkiyetinde olan iş yerinin önüne sonradan ilave edilen modern tentenin kaldırılması. Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden restorasyon karşılığında süreli tahsisle alınan Kıllıoğlu Hamamı restorasyonunun uzman kişilerce yapılması.Çok sayıda Havranın bitişik ya da yan yana bulunduğu, İzmir Tarih projesi kapsamına alınan ve kültür hazinelerinden biri olan bu bölgenin, yurtdışı fonları da kullanılarak İspanya’daki Cordoba’da bulunan Juderia bölgesi gibi, kültürel ve turistik bir bölge haline getirilmesi. Ayrıca bu bölgenin yakınında enkaz halinde olan, Sonsino, Bakiş, Şonsol, Çavez, Hahamhane cami, mescit ve medrese ve kilise yapılarının onarılıp kent kültürüne ve turizme kazandırılması.
Konak Tüneli inşaatı nedeni ile boşaltılan, yok edilen harap haldeki tarihi Damlacık bölgesinin geleceği için plan ve projelerin yapılması, kamuoyu oluşturulması. Basmane’de işgal altındaki Tarihi Hatuniye Meydanı’nın yeniden düzenlenip tarihi dokuya uygun hale getirilmesi.
Anafartalar Caddesi üzerindeki yok olan Kortijo (Yahudihane) yapılarından bazılarının kamulaştırılıp, kamusal işlev verilmesi, tarihi sokak ve evlerin fiziksel iyileştirilmelerine öncülük ve teknik destek verilmesi. Emir Sultan Türbesi projesi bitişiğinde bulunan alanda planlanan park projesinin belediyeniz tarafından tarihi çevreye uyumlu şekilde düzenlenmesi vs... Sayın Başkan kolay gelsin, başarılar dilerim.