AKPnin önündeki fırsat ve tehlike

Güçlü bir seçmen desteğiyle tek başına iktidara gelmesi ABDnin güçlü desteğinin arkasında olduğunun anlaşılması İçte ve dışta piyasaların AKPye cömertçe kredi açması Uyumlu bir muhalefetle çalışma olanağının bulunması Ekonominin, güven unsurunun devreye girmesiyle olumlu yönde gelişme şansına sahip bulunması AKPnin önünde ciddi bir fırsat bulunduğunu gösteriyor. Avrupa Birliği yolunda olumlu sinyallerin alınması bu fırsatın çapını daha da büyütebilir kuşkusuz. AKP iktidar dönemine başarılı bir başlangıç yapmak için gerçekten iyi bir fırsat yakalamış durumda. Satırbaşlarıyla özetlersek: Türkiyede bir kesimin en azından şüpheyle izleyeceği AKPyi bekleyen en büyük tehlike ise, halkın ve özellikle de yoksul kesimin güçlü desteğiyle iktidara geldiğine inanan AKPnin elde ettiği iktidar erkini sınırsız olarak algılamasının sivil ve asker bürokraside yaratabileceği gerilim. Tayyip Erdoğanın siyaset danışmanı Ömer Çelik yazı ve konuşmalarında bu anlayışın sinyallerini veriyor, "demokrasinin yerine bürokrasinin ikame edildiği bir siyasi sistemde siyasi iradenin anlamsızlaşacağını" belirtiyor. Bu tartışılabilir bir görüş ama AKPnin hemen bu görüşe göre davranmaya başlaması ve bürokrasiyi dışlaması halinde bunun gerilimlere yol açması hiç de uzak bir olasılık değil. oulagay@milliyet.com.tr

DİĞER YENİ YAZILAR