Davos’ta pembe tablo ‘in’ değil

Son haftalarda küresel finans piyasalarında gözlenen aşırı iyimserliğin Dünya Ekonomik Forumu’nun 2013 zirvesine ne ölçüde yansıyacağını merak ederek geldim Davos’a. Temiz havasıyla ve sanatoryumlarıyla ünlü Davos’ta bir gün geçirip buradaki psikolojik havayı teneffüs ettikten ve küresel şirketleri yöneten CEO’ların görüşlerini yansıtan araştırmanın sonuçlarını gördükten sonra edindiğim ilk izlenim şu; finans piyasalarındaki aşırı iyimserliği yansıtan bir hava yok bu yıl Davos’ta.
Dünyaya pembe gözlükle bakmak ve pembe tablolar çizmek isteyenler için gelinecek yer değil Davos. Günlük piyasa hareketleriyle ilgilenmenin ötesinde, küresel boyuttaki ‘büyük resim’ ile ilgilenen, dünyanın ve insanlığın önündeki çözümü zor sorunları tartışmaya hevesli olanlar için ise Davos’ta bulunmanın bir anlamı
var bence.

Küresel CEO’lar neşesiz

Dünyanın önde gelen küresel şirketlerini yöneten 1330 tepe yöneticisinin (CEO) görüşlerini yansıtan PWC (PricewaterhouseCoopers) araştırmasının sonuçları, şirketleri için büyüme beklentisi içinde olan CEO’ların oranının bu yıl % 36’ya düştüğünü gösteriyor. 2007’de % 52’ye kadar yükselen bu oran geçen yıl % 40 idi. PWC Yönetim Kurulu Başkanı Dennis Nally, araştırma sonuçlarını açıklarken, küresel CEO’ların geleceğe güvenle bakamadığını, bu nedenle büyüme konusunda çekingen davrandığını belirtti.
Küresel CEO’ların büyüme beklentilerinin, şirketlerinin bulunduğu bölgenin ya da ülkenin genel atmosferini yansıttığı söylenebilir. Batı Avrupalı CEO’lar arasında büyüme beklentisinde olanların oranı % 22’de kalırken bu oran ABD’de % 30’u, Çin’de % 40’ı, Brezilya’da % 44’ü, Meksika’da % 62’yi, Rusya’da % 66’yı buluyor.

Öncelikli sorunlar

Dünya Ekonomik Forumu’nun dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan 1500 uzmanın katılımıyla oluşturduğu Küresel Gündemi Belirleme konseylerinin önceki gün açıklanan 2013 raporunun sonuçları da küresel CEO’ların kaygılarını destekliyor. Rapora göre çözümlenmesi gereken sorunlar sıralamasında birinci sırayı Küresel Ekonomideki İstikrarsızlık alıyor. İkinci sırada Euro Bölgesi’ndeki Kırılganlık, üçüncü sırada Küresel Finans Sistemindeki İstikrarsızlık, dördüncü sırada ise Büyüyen Gelir Eşitsizliği sorunu yer alıyor. Bu sorunların yanı sıra, sıralamada yer alan Küresel Liderlik Eksikliği, İklim Değişikliğine Uyum Sağlama, Küresel Kaynakların Yetersizliği gibi sorunlar da Davos 2013’ün tartışma gündeminde yer alıyor.

İyimserliğin temeli zayıf

Dün sabah küresel finans sisteminin sorunlarının tartışıldığı toplantı ise 2008’de derin bir kriz yaşadıktan sonra şimdi krizden çıkmış görünen küresel banka sistemiyle ve küresel ekonominin finansmanıyla ilgili sorunlara aslında kökten çözümler getirilmediğini ortaya koydu. Almanya Merkez Bankası’nın eski başkanı Axel Weber, merkez bankalarının ortalığa saçtığı paralarla aslında yalnızca zaman kazanıldığını, küresel ekonomide ve finans sisteminde hiç bir soruna temelli çözümler getirilmediğini ve bunun bedelinin er geç ödeneceğini söylerken ürpermemek olanaksızdı.