İyimserlik erozyonunu ciddiye almalıyız

Grant Thornton adlı uluslar arası danışmanlık kuruluşunun, dünya ekonomisinin yüzde 81'ini temsil eden 32 ülkede, orta ve büyük boy özel sektör şirketlerinin hissedarı ya da yöneticisi konumundaki 7 bin 200 kişinin görüşlerini alarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları ise Türk iş dünyasının da ciddi bir iyimserlik erozyonu yaşamakta olduğunu gösteriyor. Bir süredir bu köşede yer alan yazılarda Türkiye'nin 2007 yılına "riski yükselen ülke" olarak girdiğini vurguluyorum, dış dünyadaki bu algılamanın neden önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Anlayan anlıyor ne demek istediğimi, anlamak istemeyenler ise anlamıyor. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran risk algılamasının ve buna bağlı güven kaybının, büyük ölçüde dış kaynak girişine bağımlı hale gelmiş olan ekonomimizi ciddi biçimde sarsması olasılığı beni kaygılandırıyor. Grant Thornton'un araştırmasında her ülkede optimist(iyimser) olanların oranından pesimist(kötümser) olanların oranı düşülerek bir 'iyimserlik oranı' elde ediliyor. Bu rakam artı 100 ile eksi 100 arasında değişebiliyor. İyimserlerle kötümserlerin oranı aynı ise o ülke için 'iyimserlik oranı' sıfır (0)oluyor.Türkiye, 2007 araştırmasında kapsanan 32 ülke içinde en büyük güven kaybına uğrayan ve 'iyimserlik oranı' sıfıra düşen ülke olarak dikkati çekiyor. 2006 araştırmasında aldığı + 58 notuyla 30 ülke arasında 12. olan Türkiye 2007'de 32 ülke arasında 30. sırada yer alabilmiş. Türkiye'nin gerisinde yalnızca notu eksi olan iki ülke, Tayvan ve Japonya var ama onların da 'iyimserlik oranı' yükselmiş bir önceki yıla göre.2007 yılı araştırmasının sonuçları 32 ülkeden 29'unda iyimserlerin oranının kötümserleri geçtiğini ve 24 ülkede iyimserlik oranının yükseldiğini ortaya koyuyor. Bir yıl önce hayli kötümser olan Fransa ve İtalya gibi Avrupa ülkelerinde bile iş dünyasındaki iyimserlerin oranında ciddi artışlar var. Grant Thornton'un 2007 sonuçlarını açıklarken yayınladığı basın bildirisinde de bu duruma dikkat çekiliyor, 2007'ye girilirken hemen bütün ülkelerde iş dünyasındaki iyimserliğin yükselmiş olduğu, buna karşılık Türkiye'deki iyimserlikte muazzam bir düşüş yaşandığı vurgulanıyor. Türkiye'de güven '0' Grant Thornton'un bulgularına da yansıyan bu iyimserlik erozyonunu ve güven kaybını dikkate almak, bu güven kaybının nedenlerine eğilmek zorundayız. Moralleri bozmamak gerekçesiyle bu durumu göz ardı edersek ve güven kaybını yaratan nedenleri ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmazsak, dış dünyadaki ve içerideki güven erozyonu daha da artar ve 2007 yılını bütünüyle kaybedebiliriz.Türkiye'de iyimserlerin oranını düşüren nedenlerin başında siyasi gerilim beklentisi var bence. Özellikle Cumhurbaşkanı seçiminin çok boyutlu bir krize dönüşme olasılığı iş alemindeki tedirginliği artırıyor. Ekonomide güvenin önemini sık vurgulayan Hükümet yetkilileri bunun nelere yol açabileceğinin farkında mı acaba? oulagay@milliyet.com.tr Neden önemli?