Türkiye internet dünyasında nerede?

"Türkiye İnterneti 13 sancılı yıl yaşadı. Plansız, programsız, eşit olmayan bir gelişmeyi yaşıyoruz... Bir yanda dünya ile yarışan internet şirketleri, öte yanda internetle tanışmamış kitleler var ülkemizde. Sıkıntılı bir servis sağlayıcı sektörü ve telekom sektörü söz konusu... Hâlâ fiyatların makul düzeylere çekildiği bir telekom ve internet sektöründen söz edemeyiz. Ülkenin strateji planı henüz resmen yok, yakında olmasını bekliyoruz. Ülkenin internete yönelik uzman yetiştirmek için henüz somut bir projesi yok. Valilikler, kaymakamlıklar için somut bir planımız yok. Henüz bir inovasyon sistemimiz ve birbiriyle uyumlu çalışan ar-ge, üniversite, inovasyon, teşvik ve sanayileşme planlarımız yok..." İnternetin öneminin ülkemizde kavranması ve kullanımının yaygınlaşması için yıllardan beri yoğun bir çaba harcayan Dr. Mustafa Akgül, internetin Türkiye'ye gelişinin 13. yıldönümü nedeniyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada bakın neler söylemiş: Akgül'e göre, halen dünyada 1 milyarı aşkın internet kullanıcısı, 400 milyon civarında internete bağlı bilgisayar, 100 milyona yakın alan adı ve web, 10 milyarı aşkın web sayfası var. Türkiye'de ise 15 milyona yakın internetle tanışmış insan, 700 bin civarında bilgisayar, 320 bin alan adı ve 1 milyon 850 bin hızlı internet (ADSL) kullanıcısı mevcut.Bu bilgilere Dünya İnternet İstatistikleri'nin verilerini ekleyerek Türkiye'nin büyük bir hızla genişleyen internet dünyasındaki yerini daha net biçimde görebiliriz. Internet World Stats verilerine göre 2005 yılı sonunda: Dünyadaki internet kullanıcısı sayısı 1 milyar 18 milyonun üzerinde. Bunların % 35.7'si Asya'da, % 28.5'i Avrupa'da, % 22.2'si Kuzey Amerika'da. İnternet kullanıcılarının toplam nüfusa oranlanmasıyla bulunan erişim oranında Kuzey Amerika % 68.1'le başı çekerken bu oran Avustralya / Okyanusya'da % 52.9, Avrupa'da % 35.9, Latin Amerika'da % 14.3, Asya'da % 9.9, Afrika'da % 2.5, dünya toplamında ise % 15.7. Ülke bazında ABD 203.8 milyon internet kullanıcısıyla listenin başında. Onu 111 milyon kullanıcıyla Çin, 86.3 milyonla Japonya, 50.6 milyonla Hindistan ve 48.7 milyonla Almanya izliyor. Türkiye 10.2 milyon kullanıcıyla listenin 20. sırasında yer alıyor. Erişim oranında ise Türkiye % 13.7 ile dünya ortalamasının altında, Rusya (% 16.5), Meksika (% 16.2) ve Brezilya (%14.1) gibi ülkelere yakın bir yerde. ABD, Japonya, Güney Kore, Kanada ve İngiltere gibi ülkelerde bu oran % 60'ın üzerinde. Türkiye nerede? İnternete hızlı erişim sağlayan "broadband" hattından yararlananların toplam nüfusu oranlanmasıyla bulunan hızlı internet erişiminde ise İzlanda % 26.7, Güney Kore % 25.4, Hollanda % 25.3, Danimarka % 25 ve İsviçre % 23.1'lik oranlarla ilk beş sırayı alıyor. Bu oran İsveç'te % 20, Japonya'da % 17.6, ABD'de 16.8, Fransa'da % 15.2.İnternetten yararlanma kapasitesinin önemi giderek artan bir göstergesi sayılan hızlı internete erişim oranı Türkiye'de % 2.5 dolayında. Bizdeki ADSL uygulamasının ne kadar hızlı ve düzenli bir internet erişimi sağladığını ise ayrıca sorgulamak gerekiyor. oulagay@milliyet.com.tr Hızlı internet