Ortak milli piyango bileti

Umut talih kuşunun kanadında! Bu sene kime veya kimlere konar, yeni yılın ilk günü öğreneceğiz. Büyük ikramiye 61 milyon TL. Büyük ikramiyeler 19 kez çeyrek bilete çıkıp dörde bölünmüş, talih koşu o gece dört kişiye konup konup uçmuş. Üç kere yarım bilete bir kere de tam bilete büyük ikramiye isabet etmiş.

Şans oyunlarında şansını artırmak isteyenlerin bir araya gelerek ortak seri bilet aldıkları olaylar hiç de az değil. İyi ama ortak alınan biletler kimde saklanacak? Bilete ikramiye çıksa, diğerleri nasıl hak iddia edecek?

Ortak milli piyango bileti alınmışsa, ortaklığı ispatlamanın en garantisi, biletin arkasını imzalamaktır. Çünkü bir milli piyango biletinin arkasında imzası bulunanlar ile bileti elinde tutanların bilete ortak oldukları kabul edilir.

Arkasına imza atın

Yargıtay da böyle diyor. Arkasında imza bulunan bir bilete ikramiye çıkar. Bileti ibraz edip ikramiyeyi tahsil eden, ikramiyeyi paylaşmaz. Biletin arkasında imzası bulunan da dava açar.

Davacı, ikramiyeyi tahsil edenle birer bilet aldıklarını, karşılıklı olarak bu biletleri imzaladıklarını, kendisindeki bilette de davalının imzasının olduğunu, bu imzalamanın karşılıklı ortaklığa delalet ettiğini ileri sürer.

Kendisinin imzalayıp davalıya verdiği bilete ikramiye çıktığı halde davalının bu ikramiyeden payına düşen kısmı kendisine vermediğini iddia eder.

İkramiyeyi paylaşmayan davalı savunmasında, biletleri karşılıklı imzalama olayını kabul eder, bilet üzerindeki imzayı inkâr etmez. Ancak imzalamanın ortaklığa delalet etmediğini, imzanın ikramiye çıktığında biletlerin satın alındığı sırada hazır bulunan arkadaşlara ziyafet verilmesini amaçladığını savunur. Tanık gösterir.

Gösterdiği tanıklar da gerçekten de davalının savunması doğrultusunda beyanda bulunmuşlardır. Sadece davacının tanığı milli piyango biletlerinde imzanın ortaklığı belgelemek için atıldığını söyler.

Önlem almak iyidir

Yargıtay, haklı olarak bir konuda tanık adedinin fazlalığının beyanlarının kabulü için tek başına yeterli neden olmadığını belirtir. Birçok tanık yalan beyanda, tek bir tanık ise doğru beyanda bulunabilir.

Yaygın uygulamaya göre piyango bileti üzerindeki imza ortaklığa delalet eder. Yargıtay’a göre davalı şahitlerinin beyanları, hayatın olağan akışına ters düşmektedir. Çünkü iddia edildiği gibi bilete ikramiye çıkanın orada bulunanlara ziyafet vermeyi vaat etmesi halinde diğer bilet alanın karşı tarafın biletine imza atmasının makul ve inandırıcı bir nedeni yoktur.

Dolayısıyla, ortak olarak, birden fazla bilet almışsanız, biletin arkasını imzalamayı unutmayın. Bu ortağınıza güvenmediğinizden değil. Dünyanın kırk türlü hali var! Ortak bileti teslim ettiğiniz arkadaşınız inkâr etmese bile, arkadaşınıza bir şey olduğunda mirasçılarının ortaklığı inkâr etmeyeceğini nerden bilebilirsiniz!

Güven iyidir! Önlem almak daha iyidir!

İkramiye eşler arasında nasıl paylaşılır?

Olay şöyle gelişir: Eşler 2001’de evlenir, 2008’de boşanır. Eşler arasında mal paylaşımı yapılır. Sorun, evlilik esnasında satın alınan bir taşınmazın paylaşımıyla ilgilidir.

Eşlerden birisi, 2002 yılında diğer eş adına satın alınan taşınmazın 30 bin TL’sinin, 2002 yılında kendisine milli piyangodan çıkan 29.574,55 TL tutarındaki ikramiye olduğunu ileri sürer ve buna ilişkin Milli Piyango İdaresi dekontunu sunar. Bir tanık, bu iddiayı doğrular.

Dava Yargıtay’a intikal eder. Yargıtay milli piyango bileti satın almak için verilen paranın kazanılan ikramiyeye göre çok düşük de olsa sonuçta bir karşılık olduğunu belirtir. Önemli olan ekonomik karşılık değil, hukuki karşılıktır. Yani, bir malın karşılık ödenerek elde edilmiş olduğunun kabul edilebilmesi için, edimler arasında ekonomik anlamda bir dengenin olması zorunlu değildir.

Şans oyunları için verilen karşılığın hangi mal grubundan karşılandığını ispatlamak oldukça güçtür. Ancak, aksi kanıtlanmadığı takdirde bedelinin edinilmiş maldan karşılandığının kabulü gerekir. Eşlerin mevcut ekonomik durumu açısından önemli sayılabilecek veya yatırım olarak değerlendirilebilecek harcamalar dışında yapılan günlük harcamaların edinilmiş mal grubundan yapıldığının kabulü hayatın olağan akışına uygun olduğu gibi, örneğin, ev, araba veya şirket hissesi alımında kişisel mal grubuna ait değerlerin de kullanılması hayatın olağan akışına uygun düşmektedir.

Sonuçta Yargıtay, bedel karşılığı oynanan şans oyunlarından kazanılan ikramiyelerin edinilmiş mal grubuna dahil olduğunu kabul eder. Ta ki katılım bedelinin kişisel mallardan sağlandığı açıkça ispatlanmış olmasın. Dolayısıyla, eşlerden birisinin piyango bileti dahil, şans oyunlarından kazanacağı ikramiyelerin yarısı diğer eşe aittir.

Biletinizi iyi muhafaza etmeniz gerekiyor!

Piyango biletleri çekiliş saatine kadar satılabilir. İlgili yönetmeliğin 12’nci maddesine göre biletler çekiliş başlama saati olan 19.00’a kadar satılabilir.

Bir piyango biletine isabet eden ikramiye, bileti ibraz edene ödenir. Çekilişten önce veya sonra kaybolduğu beyan edilerek, ikramiye talebinde bulunanların başvuruları dikkate alınmaz. Niçin? Çünkü bazı uyanıklar, “ikramiye çıkan bilet benimdi, kaybettim” demesin diye.

Biletinizi gerçekten kaybetmiş veya çaldırmışsanız, bu durumu ispatlayarak mahkeme kararıyla ikramiye ödemesini durdurabilirsiniz. Bir bilete birden fazla ikramiye çıkarsa, sadece büyük olanı ödenir.

Biletiniz yırtılmış veya bir parçası kopmuşsa, biletin numaraları yırtılmamış veya kopmamışsa, biletin parçaları elinizde ise paniğe kapılmayın. Biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

Bilet numaraları yırtılmış veya kopmuş ve fakat kopan parçaları mevcutsa, biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir.

Hangi biletlerin ikramiyesi ödenmez? İkramiye kazanan numaralardan hiçbirini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez. Tahrifat yapılmış bilete de ikramiye ödenmez.

İkramiyenizi istemek için 1 yıl süreniz var. Biletinizi iyi muhafaza edin, kaybetmeyin ve zamanında ibraz edin.Gömlek cebinde unutup çamaşır makinesine atmayın!