Bu sene ek tercih hakkı kesinlikle yok!

Yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan TEOG’ta doğru tercih çok önemli. Zira, bu yıl geçen seneki gibi ek bir tercih hakkı kesinlikle verilmeyecek...

Öğrenciler; Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri, Açık Öğretim Kurumları ve YEP’ e göre öğrenci alan özel okullara YEP sonuçlarına göre tercih yapacak. Öğrenci veya velisi, istek sırası ve puan üstünlüğü sırasına göre, tüm okul türlerinde ki okulları karışık olarak listeleyebilir. 25 tercih hakkı var. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, istek sırası ve puan üstünlüğü olacak. Tercihler sadece bir kez yapılacak ve başvuru işleminden sonra kesinlikle değiştirilmeyecek. Bu yüzden tercihlerin dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan, elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme koyulmayacak. Bu yüzden tercih işlemlerinin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor. Onay işlemleri çok önemli.
 
- Özel okul tercihleri nasıl yapılacak?
 
 Sınavla öğrenci alan özel okullar kayıt işlemlerini 24 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştireceklerdir. Aynı zamanda ortak sınav puanlarına göre öğrenci alan özel yabancı liseler, adaylarda aradıkları özellikleri sistemleri üzerinden ilan edecekler. Öğrenciler hangi okulu tercih edeceklerse, o okulu takip etmeleri gerekiyor.
 
- Nakil işlemleri ne zaman ilan edilecek?
 
Öğrencilerimizin bu yıl ikinci bir tercih hakkı, ek tercih hakkı kesinlikle yok! Akademik Takvim’de yer alan 17-21 Ağustos tarihlerinde Nakil Komisyonları tarafından alınan tercih uygulaması yapılacak. 24 Ağustos tarihinde nakil işlemlerinin sonuçları ilan edilecek. 
 
- Okulların boş kalan kontenjanları ne zaman ilan edilecek?
 
14 Ağustos yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi ve kesin kayıtların ardından, 14 Ağustos 2015’te boş kalan kontenjanlar ilan edilecek.
 
- Nakil tercihleri nasıl yapılacak?
 
 14 Ağustos’ta boş kontenjanların ilan edilmesinden sonra, 17-21 Ağustos tarihleri arasında nakiller için başvurular yapılacak. Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe sınırları içerisinde 5 tercih alınarak YEP üstünlüğüne göre nakiller gerçekleştirilecek. Öğrenciler nakil tercihlerinde 5 okul yazacaklar. Bu işlemlerin sonuçları 24 Ağustos’ta ilan edilecek ve aynı tarihte öğrencilerin kesin kayıtları yapılacak.
 
- Tercih yapmayan öğrenciler nasıl yerleştirilecek?
 
Tercih ekranında hiçbir işlem yapmayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına gerçekleşecek.
 
4 soruda puan hesabı
 
- Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) nedir?
 
Ortaöğretim Yerleştirme Puanı; öğrencinin Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ile Anadolu türü ortaöğretim kurumları gibi puanla öğrenci alan okullara yerleştirmesinde esas olacak puandır.
 
- Ortaöğretim Yerleştirme Puanı (OYP) nasıl hesaplanır?
 
8’inci sınıfta her dönem için yapılan ortak sınavlar sonucunda yapılan hesaplama ile o döneme ait ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı bulunur. Her iki dönem puanının aritmetik ortalaması; ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur ve yerleştirmeye esas puanda kullanılır. Öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 
- Öğrencilerin Yılsonu Başarı Puanı nasıl hesaplanır?
 
Öğrencinin tüm derslerden aldığı puanların aritmetik ortalaması, o derslere ait haftalık ders saati sayısı ile çarpılarak ağırlıklı yıl sonu puanları hesaplanacaktır. Bu puanların toplamının, o derslere ait haftalık ders saati toplamına bölünmesi ile de yıl sonu başarı puanı elde edilecektir. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar, 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanı hesaplamasında da kullanılacaktır.
 
- Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı (AOSP) nasıl hesaplanır?
 
Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır.
 
Konu sayısı arttı
 
Bu sınavda öğrencilerin sorumlu olduğu konular daha fazla olacak. Bu da bir bakıma ikinci sınavın daha ayırt edici, eleyici olmasını sağlayacak. 
 
İşte o sınav konuları:
 
- Türkçe
 
1. Dönem kazanımları + Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümle Türleri, Cümlenin Öğeleri, Edebi Sanatlar, Metin Türleri, Noktalama İşaretleri.
 
- Fen ve Teknoloji
 
1. Dönem kazanımları + Maddenin Yapısı ve Özellikleri, Ses, Maddenin Halleri ve Isı, Canlılar ve Enerji İlişkileri.
 
- Matematik
 
 1. Dönem kazanımları + Olasılık Çeşitleri, Olay çeşitleri, Gerçek sayılar, Merkezi Eğilim ve Yayılma Ölçüleri, Üçgenler, Üçgenlerde Ölçme, Örüntüler ve İlişkiler, Cebirsel İfadeler, Olası Durumları Belirleme, Denklemler, Geometrik Cisimler.
 
- Yabancı Dil
 
1. Dönem kazanımları + Atatürk: The Founder of Turkish Republic, Personal Experiences, Cooperation ın The Family, Success Stories, Reading for Entertainment, Personal Goals, Personalıty Types, Language Learning.
 
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
 
1. Dönem kazanımları + Hz. Muhammed (SAV)’in Hayatından Örnek Davranışlar, Kur’an’da Akıl ve Bilgi Davranışlar, İslam Dinine Göre Kötü Alışkanlıklar, Dinler ve Evrensel Öğütleri.
 
- T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
 
1. Dönem Kazanımları + Ya İstiklâl Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar, Atatürkçülük.