TEOG Rehberi-2

- TEOG’DA KAÇ TERCİH YAPILACAK?

TEOG tercihlerinde 25 okul tercihi yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre 25 okulu tercih listesine yazacaklar.

Tercih listeleri, bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Listeye yazılan okullar, en yukarıdan başlayarak taranacak ve puanının veya yüzdelik diliminin tuttuğu en uygun okula yerleştirme yapılacak. Öğrenci, 25 okul tercihinizden sadece bir okulu kazanacak, yani değerlendirme sonucunda puanın tuttuğu en uygun olan sadece bir okulu kazanacak.

- PUAN MI, YOKSA YÜZDELİK DİLİM Mİ?

TEOG tercihlerinde en çok merak edilen konuların başında, ‘tercih yaparken puan mı, yoksa yüzdelik dilim mi önemli’ sorusu gelir... Bu konuda atılacak en doğru adım, yüzdelik dilime göre hareket etmektir, çünkü puanlar her yıl değişebilir fakat yüzdelik dilimler fazla oynamaz. Tercihlerimizi yaparken yüzdelik dilimleri dikkate alırsak, fazla yanılmamış oluruz. Okulların yüzdelik dilimleri ile öğrencinin YEP yüzdelik dilimini karşılaştırıp, o doğrultuda tercih yapmalısınız. Yani TEOG tercihlerinde belirleyici olan yüzdelik dilimdir.

- HİÇBİR OKULA YERLEŞEMEYEN NE OLACAK?

25 tercihinden hiçbir okula yerleşemeyen öğrenci, Açık Liseye kayıt olacak.

- KAZANDIĞIM OKULU NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

TEOG tercih sonuçlarının açıklanmasın ardından, kazandıkları okulları değiştirmek isteyen ya da daha yüksek puanlı bir okula gitmek isteyen öğrenciler, TEOG nakil döneminde nakil başvurusu yapabilir. Tercihlerin açıklanmasının ardından TEOG nakil dönemi başlayacak.

- NAKİLLER NASIL YAPILIR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra MEB boş kontenjanları açıklayacak. Öğrenciler, puanları veya yüzdelik dilimlerine göre açıklanan kontenjan listelerinde okul tercihi yapacaklar. Nakillerde boş kontenjan zorunluluğu olmayacak, yani bir öğrenci hiç kontenjan olmayan okulu da yazabilecek. Tercihler ve yüzdelik dilimlere göre nakil tercihleri sonuçlanacak.

- NAKİL BAŞVURUSU YAPAN, KAZANDIĞI OKUL HAKKINI KAYBEDER Mİ?

Kazandığınız okul hakkı, nakil başvurusunda kaybolmaz. Nakil başvurusunda kazanamazsanız dahi, ilk kazandığınız okula kayıt olabilirsiniz.

- NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

- Yerleştirmeye esas nakil başvurusunda en fazla 3 okul tercihi yapılacak. Her okul için boş kontenjan şartı aranmaksızın tercih yapılabilir.

- İlk yerleştirme işleminden sonraki nakil dönemleri çok önemlidir. Bu dönemde taban puan uygulaması yapılmaz. Tercihlerde boş kontenjan aranmaz. Okulların bulunan açık kontenjanlara göre başvuru yapanlar arasında sıralama yapılır. Bu dönemde düşük puanlı öğrenciler yüksek puanlı okullara nakil yaptırma imkanı bulabilirler.

- Yerleştirmeye esas nakillerde il veya ilçe sınırlaması bulunmayacak. Yerleştirmeye esas nakillere isteyen öğrenciler başvuru yapabilecek. Velinin isteği halinde yerleştirmeye esas nakil için alınacak 3 tercih, her yerleştirme dönemi için geçerli olabilir.

- Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenip, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.

“ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM, TERCİH YAPMAYACAĞIM” butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017’ye kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacak.

- İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecek.

- Tercih başvuru durumu, “İPTAL” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dahil edilmeyecek.

- Yerleştirmeye Esas Puanları eşit olan iki öğrencinin aynı okulu tercih ettiği durumda, hangi öğrenci öncelik hakkına sahip olur?

Yerleştirmeye Esas Puanların eşit olması hâlinde, ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

YARIN: TERCİH SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?