Balkanlar'da herkes "büyüklük" peşinde...

Yorum Gerçi başta ABD olmak üzere birçok ülke yeni devletin varlığını hemen tanıdı, ancak bu bağımsızlığı ayrılıkçılık olarak gören Rusya ve diğer bazı ülkeler Kosova hükümetinin tek yanlı kararına karşı çıkmaya devam ediyor.Öyle anlaşılıyor ki, Kosova önümüzdeki haftalarda ve aylarda uluslararası sürtüşmelere sahne olmaya devam edecek.Tabii esas direniş Sırbistan'dan ve Kosova'daki Sırplardan geliyor. Belgrad'da çığırından çıkan ve vahşi saldırılara dönüşen gösteriler, bu direnişin çirkin yüzünü gösterdi. Belgrad herhalde bu tür eylemlerle bir sonuca varamayacağını fark ediyordur. Sırp yönetiminin artık pek çok ülke tarafından tanınan Kosova'nın bağımsızlığını fiilen baltalamak için bundan sonra ne yapacağı ise merak konusudur.Kosova'daki Sırpların yoğun oldukları bölgelerde -örneğin Mitrovica'da- sokaklara dökülüp "Kosova Sırptır, Sırp kalacaktır" tarzındaki sloganlarının pratikte ne işe yarayacağı da sorulmaya değer... KOSOVA bağımsızlığını ilan edeli 10 gün geçti, ama taşlar henüz yerine oturmaktan uzak. Kosova, tarihi boyunca Arnavutların da, Sırpların da milli duygularını galeyana getiren bir yer olmuştur. İki tarafın milliyetçileri, Kosova'yı kendi benliklerinin temel ve ayrılmaz bir parçası saymışlardır.Sırpların 1999'da Kosova'da giriştikleri saldırı ve kıyım Arnavutların milliyetçi duygularını ve bağımsızlık arzusunu kızıştırmıştı. 17 Şubat'ta bağımsızlığın ilan ile Kosovalı Arnavutların eski rüyası gerçekleşmiş oldu.Sadece Kosovalı Arnavutların mı? Bağımsızlık günü, Arnavutluk'ta, ayrıca Makedonya'nın ve Karadağ'ın Arnavut yoğunluklu bölgelerinde de bir bayram olarak kutlandı.Buna Balkanlar'ın çeşitli yerlerinde dağılmış olan Arnavutların kendi aralarındaki dayanışmasının bir örneği olarak görmek mümkün. Ama sadece dayanışma mı?"Le Figaro" gazetesinde önceki gün yayımlanan bir yazıya bakılırsa, söz konusu olan, dayanışmanın ötesinde, "Büyük Arnavutluk rüyası"dır...Kosova'nın bağımsızlığı, özellikle Kosova'daki Arnavut milliyetçileri arasında ana ülke Arnavutluk'la ve hatta o coğrafyadaki diğer Arnavut yoğunluklu bölgelerle "birleşme" eğilimini canlandırmış bulunuyor. Fransız yazara göre, aralarında eski UCK savaşçılarının da bulunduğu militan çevrelerin rüyası, Arnavutluk'la birleşerek "Büyük Arnavutluk"u kurmaktır. Neyse ki bunlar şu anda azınlıktadır ve çoğunluk farklı bir Arnavut kimliği ile "bağımsız Kosova devleti"ni yaşatmaktan yanadır. Arnavutlara bayram Öyle olması da gerekir. Çünkü Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili tüm çalışmalar ve anlaşmalar, bu yeni devletin mevcut sınırlar içinde kalmasını öngörüyor.Ancak Kosova'daki birçok Arnavut politikacısının ve aydınının gönlünde, geleceğe yönelik "Büyük Arnavutluk" hayali yatıyor.İlginçtir, Balkanlar'da çeşitli halklar ve uluslar arasında her zaman böyle bir "büyük"lük duygusu hâkim olmuştur. Sırplar "Büyük Sırbistan", Hırvatlar "Büyük Hırvatistan", Arnavutlar da "Büyük Arnavutluk" hayalini hep canlı tutmuşlardır.Sırplar için bu pek yürümedi, aksine onlar "ufala ufala" bugünkü duruma geldiler. Hırvatlar Bosna-Hersek olaylarından sonra, derslerini öğrendiler... Arnavutlar da bunun boş bir hayal olduğunu herhalde anlayacaklardır... skohen@milliyet.com.tr Boş hayaller