Beş yıl sonra dünya...

Beş yıl sonra, dünyada "Le Monde"un attığı o manşete sahip çıkacak insanların sayısı çok azalmış bulunuyor. Hatta yapılan son anketlere bakılırsa, genel tepki, "Bugün çoğumuz Amerika karşıtıyız" şeklinde de ifade edilebilir. Bu tepkinin esas adresi Amerikan ulusu değil de, Bush yönetimi de olsa...11 Eylül saldırısından sonra, bu olayın sadece ABD'de olduğu kadar, bütün dünyada çok şeyi değiştireceği söylenmişti. Evet, gerçekten bu tarih bir dönüm noktası oldu, çok şey değişti... Ama ne yazık ki, bu terörizmin son bulacağı ve dünyanın daha güvenli ve huzurlu bir döneme gireceği bir değişiklik olmaktan çok uzak... Fransa'nın etkin gazetesi "Le Monde"un 5 yıl önce 11 Eylül saldırısıyla ilgili olarak attığı "Bugün hepimiz Amerikalıyız" şeklindeki manşet, küresel bir tepkiyi yansıtmıştı. Gerçekten dünyanın beş kıtasındaki insanlar, bu meşum saldırının şokunu ve infialini Amerikalılarla paylaşmış, bunu gerçekleştirenlere ve terörizme lanetler yağdırmıştı... Olumsuz sonuçların ağır bastığı beş yıllık bilançonun listesi oldukça kabarık. 11 Eylül saldırısından sonra Bush'un "terörizme karşı savaş" adı altında uyguladığı strateji ve geliştirdiği "tek yanlılık" ve "önleyici vuruş" doktrini, ters sonuçlar verdi. Bu politikanın yaşama geçirildiği ilk ülke olan Afganistan'da (Taliban rejimi devrilmekle beraber) 5 yıl sonra terör ve kaos kol geziyor... Irak'ta durum daha da beter... Beş yıl sonra Bin Ladin -ve yardımcısı El Zevahiri- hâlâ saptanamayan "bir yerlerde" faaliyetini sürdürüyorlar. 11 Eylül'den sonra Bali'den Madrid'e, Londra'dan Fas'a ve Suudi Arabistan'a kadar birçok ülkelerde yeni terör eylemleri cereyan etti. Yani dünya bugün eskisinden daha az güvenli...Bush'un politikaları Batı ile İslam dünyasının arasını, "medeniyetler çatışması" korkusunu yaratacak ölçüde açtı. ABD'ye karşı nefret ve öfke İslam dünyasında doruk noktaya ulaştı. Öte yandan Washington'un stratejisi, sonuçta ABD ile Avrupa'yı böldü. Özellikle Irak'ın işgali ve onu izleyen bölgesel gelişmeler, İslam dünyasında radikal akımların güçlenmesi için elverişli bir ortam yarattı. El Kaide ve benzeri örgütlerin "cihat" ideolojisi, halk kitleleri arasında yayılma fırsatını buldu... Bir dizi olumsuzluk Bu listeyi daha da uzatmak mümkün. Ne var ki 11 Eylül ve sonrasındaki olaylar, Bin Ladin ve adamlarının sürekli tehditleri, El Kaide ve onunla işbirliği yapan örgütlerin "cihat" ideolojisi ve Fas'tan Endonezya'ya kadar uzanan geniş İslam coğrafyasında kendi inançlarına uygun bir rejim ve hâkimiyet kurma emelleri, madalyonun öbür yüzünü oluşturuyor.Diğer bir deyişle, Bush'un politikalarını yerden yere vurmak için haklı nedenler var. Beş yıl sonra 11 Eylül olayının muhasebesi, ABD'nin veya Batı'nın aleyhinde bir dizi olumsuzluklar ortaya koyuyor. Ancak bu tablo terörizmin -nedenleri ne olursa olsun- herkes için büyük bir tehlike oluşturduğu gerçeğini de unutturmamalıdır."Guardian"ın belirttiği gibi, bu aşamada yapılacak en vahim hata, 11 Eylül olayı nedeniyle Bin Ladin'i kahraman gibi göstermektir... skohen@milliyet.com.tr Madalyonun öbür yüzü