Ermenilerin "4 T" stratejisi

Ermenilerin "4 T" stratejisi

       ABD'deki 300 bin Türk'ü tek şemsiye altında tutan "Türk Amerikan Dernekleri Asamblesi" (ATAA)'nın önde gelen yöneticilerinden kadınlı - erkekli 20 kişilik bir grup, dün "Milliyet"in konuğu idi.
       Örgütün Başkanı Tamer Açıkalın, Yeni Başkan Tolga Çubukçu ve yürütme Direktörü Güler Köknar'ın başında bulunduğu grup, İstanbul'da çeşitli kuruluşlarla, Ankara'da da Başbakan ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunmak için Türkiye'de bulunuyor. Amaçları, kendi deyişleri ile, Türk kamuoyuna ve Türk hükümetine ülkemizin ABD'de - ve diğer ülkelerde - karşılaştığı güncel dertler konusunda düşüncelerini ve bazı önemli mesajları iletmek...
       Konuklarımız bu görüşlerini 2 saatlik toplantımız sırasında bizlerle paylaştılar. ATAA'nın ABD'de Türkiye'yi tanıtmak, aleyhteki lobilerin çabalarına karşılık vermek ve kamuoyunda olumlu bir hava yaratmak için, canla başla çalıştığını biliyoruz. Ancak örgüt Türkiye'nin (hem hükümetin, hem özel kuruluşların ve de medyanın) daha aktif desteğine muhtaçtır. ATAA yöneticileri işte bu mesajla Türkiye'ye gelmiş bulunuyorlar.
     Türkiye'nin dost ülkelerle dahi ciddi sıkıntıları olduğu bu dönemde, yurt dışındaki Türkler arasında en organize ve etkin bir topluluk olan ATAA'nın önde gelen üyelerinin söylediklerine kulak kabartmak ve gerçekten onlara arka çıkmak gerek...
       * * *
       GÖRÜŞMEMİZİN ağırlığını, günün konusu haline gelen "Ermeni sorunu" oluşturdu. Ne gariptir ki, bu sorun son zamanlarda ABD'de güncelliğini yitirirken, şimdi Fransa'da gündeme gelmiş bulunuyor.
     Ancak Güler Köknar'ın belirttiği gibi, ABD'de de Ermenilerin Kongre'den "soykırım" iddiasına dayalı bir karar çıkartmak emeli ve gayreti ölmüş değil. Ermeni lobisi her yıl bu işi kurcalıyor ve fırsat kolluyor. Ancak yönetimin kararlılığı, Kongre'deki bazı dost üyelerin tutumu, Türkiye'nin (ve de ATAA'nın) çabası sayesinde, böyle bir kararın çıkması önlenebiliyor. Ama, diyor Güler Hanım, "bu tasarı yeniden gelebilir. Buna Türkiye'de hükümetin, özel kuruluşların, aydınların sahip çıkması lazım."
     
ATAA'nın son yıllarda Türk aleyhtarı faaliyetlerle mücadelede edindiği deneyimin ışığında, Ankara'ya iletmek istediği birçok öneri var. Örneğin, Ermeni iddialarına karşılık, "saygın bilim adamlarından kurulu bir çalışma grubunun oluşturulması" ve bu ekibin, Osmanlı ve yabancı arşivlerinden elde edilecek bilgileri dünyaya duyurması gibi...
     
Toplantıda bulunan emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ, kendisinin Washington'da görevde bulunduğu dönemde, aralarında Prof. Bernard Lewis, Stanford Shaw, Heath Lowry, Alan Fisher gibi seçkin tarihçi ve akademisyenlerin 1988'de yayınladığı bir ortak deklarasyonu anımsattı. Ermeni iddialarını yanıtlayan bu belge, o zaman Kongre üyelerine gönderildi ve gazetelerde yayınlandı. O dönemde Ermeni tasarısının suya düşmesinde bu tür çalışmaların büyük rolü oldu. Şimdi de buna benzer girişimlere şiddetle ihtiyaç var...
       * * *
       ATAA Başkanı Tamer Açıkalın, bize Ermeni faaliyetinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini, her biri İngilizce R harfi ile başlayan 4 maddede topladı. Biz bunları Türkçeye "4 T" olarak çevirebiliriz...
     
Birinci hedef "Tekrar canlanmak" (resurection): Ermeni militanlar, işe 1973'te terörizm ile Los Angeles'te başladılar. Bu terör dalgası yıllar sürdü ve pek çok Türk diplomatın yaşamına mal oldu. Militanlar bu kampanya ile, Ermeni milliyetçiliğini "tekrar canlandırma"yı amaçladılar.
       İkinci hedef, "Tanınma" (recognition): Diğer bir deyişle dünyanın "Ermeni soykırımı"nı bir "gerçek" olarak tanımasını sağlamak. ABD'de bu, yerel düzeyde (New Jersey ve California'da) bir ölçüde gerçekleşti. Şimdi Ermenilerin Fransa'da ve diğer Avrupa ülkelerinde, stratejilerinin amacı da budur.
       Üçüncü hedef, "Tazminat" (restitution): Ermeniler ilk iki amacı gerçekleştirdikten sonra, maddi - manevi kayıpları için Türkiye'den zarar - ziyan isteyecekler.
       Dördüncü hedef, "Toprak" (repatriation): Bu kampanyanın sonunda, Doğu Anadolu üzerinde toprak talepleri de gelecek...
     Önümüzdeki haftalarda ve aylarda, "Ermeni sorunu" iç ve dış politika gündeminin başında yer alacak, konu kamuoyunu bol bol meşgul edecek.
       Gelişmeleri izlerken, "4 T"yi - ve ATAA'lı dostlarımızın söylediklerini - herhalde sık sık anımsayacağız...


Yazara E-Posta: S.Kohen@milliyet.com.tr