Papa ile diyalog

Üzüntü de beyan etmedi. Son günlerde birkaç kez (en son pazar günü) bu duygusunu dile getirmişti zaten...Papa 16'ncı Benedictus'un Vatikan'da akredite 21 Müslüman ülkenin büyükelçileriyle bir araya gelmesinin amacı, iki hafta önce Regensburg Üniversitesi'ndeki konuşmasının İslam dünyasında yarattığı öfkeyi yatıştırmak ve son olaydan söz etmek yerine, ileriye dönük yeni mesajlar vermekti.Papa'nın yazlık sarayında Müslüman ülkelerin diplomatik temsilcilerine yaptığı kısa fakat özlü konuşmayı bu çerçevede değerlendirmek lazım.Katolik dünyasının lideri, böyle bir davet düzenleyerek gerçekten İslam dünyasına pek alışılmamış türden bir jest yapmıştır.Ayrıca, İslam dünyasına karşı beslediği "tam ve derin saygıyı" belirterek, üniversitedeki akademik konuşmasının yanlış anlaşıldığı mesajını vermek istemiştir.Nihayet, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında "karşılıklı saygıya dayalı, samimi bir diyalog"dan yana olduğunu belirtmiştir. Kendisinin dinler arasında "dostluk köprüleri kurmak" arzusunda olduğunu da eklemiştir... Özür dilemedi. Aslında yetkili çevreler böyle bir şey beklemiyordu... Papa 16'ncı Benedictus'un bu açılımı, herhalde İslam âleminde gereken ilgiyi görecektir. (Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'ın Papa'nın üniversitede söylediklerinin "yanlış anlaşıldığını" söylemesi ilginçtir)...Papa son günlerde Vatikan'da yaptığı konuşmalarda, üniversitedeki sunuşunda 14'üncü yüzyılda yaşamış Bizans imparatorundan naklettiği (İslam aleyhtarı) cümlelerin sadece "alıntı"dan ibaret olduğunu açıklama ihtiyacını duydu. Daha önce de yazdığımız gibi, Papa'nın hatası, bugünkü ortamda sırf bir Bizans imparatorunun İslamla ilgili düşüncesine itibar edip böyle provokatif bir konuşma yapmış olmasıdır. Bunda kötü bir niyet olmasa da, açıkçası bir düşüncesizlik veya acemilik vardır...Her ne ise, bütün olanlardan sonra, hele Papa'nın dün sergilediği tutum İslam dünyasından gelecek yanıta ve görüşlere açık olduğu işaretini veriyor. İslam din adamlarının, Regensburg Üniversitesi'ndeki konuşmaya güçlü dini argümanlarla karşılık vermesi fırsatı çıkmıştır.Papa'nın taraftar olduğunu beyan ettiği diyalog, zaten bir süredir üzerinde çalışılan bir konu ve bugünkü ortamda bir ihtiyaçtır. İslam dünyasına açılış... Bu bakımdan Papa'nın kasım ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaret büyük önem kazanıyor. Nitekim dünya basınında daha şimdiden bu hususa işaret ediliyor; örneğin -dün BBC'deki bir yorumda belirtildiği gibi-, "çoğunluğu Müslüman, ama laik olan Türkiye gibi bir ülke"den Papa'nın İslam âleminde ve bütün dünyaya önemli mesajlar verebileceği vurgulanıyor.Bu ziyaretin "imaj" açısından Türkiye'nin yararına olacağı kuşkusuzdur... Dinler ve kültürler arası diyalog ve yakınlaşma alanında büyük çaba harcayan Türkiye, böylece konumunu ve rolünü bütün dünyaya gösterme fırsatını bulacaktır... Bunun Ankara'nın Avrupa ile ilişkilerine de olumlu yansımaları olacaktır. (Avrupa Parlamentosu raporuna bu konunun eklenmesi anlamlıdır)... Nihayet Papa'nın Türkiye'ye gelip insanlarımızla konuşması, onun belki de ülkemizle ilgili bazı önyargılarını değiştirmesine yol açacaktır... skohen@milliyet.com.tr Türkiye'den sesleniş

DİĞER YENİ YAZILAR