Türk kamuoyu dış meselelere nasıl bakıyor?

Kadir Has Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği “Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’nın dün açıklanan 2015 sonu raporunun dış politika bölümü ilginç ve düşündürücü tespitleriçeriyor.

Türkiye’nin 26 ilinde aralık ayında yapılan bu kapsamlı kamuoyu araştırmasının en dikkat çekici yanı, bu kez alınan sonuçların önceki yıllara göre bazı önemli farklılıklar göstermesidir. Böylece Türk halkının da küresel ve bölgesel yeni gelişmelere ayak uydurma eğilimi gözleniyor.

“Rus tehdidi”

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri, vatandaşın tehdit algısındaki değişikliktir. Artık “sokaktaki adam” Türkiye için en büyük tehdidin Rusya’dan geldiği kanısında.

Yıllar boyunca tehdit listesinin başında İsrailve ABD geliyordu. Şimdiki tespitlere göre, halkın yüzde 64’ü Rusya’yı, yüzde 59’u İsrail’i, yüzde 47’si Suriye’yi, yüzde 39’u da ABD’yi tehdit kaynağıolarak görüyor.

Rusya’ya karşı halkın olumsuz eğiliminin nedenini anlamak zor değil. Ancak krize yol açan uçak olayı konusunda kamuoyunun yaptığı değerlendirme dikkat çekici. Uçağın düşürülmesini destekleyenlerin oranı yüzde 62, desteklemeyenlerin ise yüzde 36. Destekleyenlerin yüzde 78’inin argümanı Türkiye’nin sınırlarını koruduğu, karşı çıkanların (yüzde 45’inin) kanısı ise Türkiye’nin haksız duruma düştüğü yönündedir.

Batı’ya yöneliş

Araştırmanın ortaya koyduğu önemli bir eğilim de, kamuoyunun Batı’ya yönelişiyle ilgili. AB’ye destek yüzde 65. NATO’ya da destek ise yüzde 69.

Türkiye’nin en çok hangi ülkelerle işbirliği yapması gerektiği konusunda vatandaşın listesinin başında ABD ve AB yer alırken, Müslüman ülkeler ve Ortadoğu ülkeleri altlarda kalıyor.

Suriye politikası

Araştırma hükümetin Suriye politikasının beğenilmediğini gösteriyor.

Bu politikaya başarılı diyenler sadece yüzde 29, başarısız diyenler ise yüzde 50. Ankara’nın tarafsız kalmasını isteyenler yüzde 46. Türkiye’nin tek başına müdahale etmesini savunanlar sadece yüzde 3... Muhalif güçlere destek verilmesinden yana olanlar ise yüzde 11.

Mülteci istenmiyor

Mültecilerle ilgili çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor.Halkın yüzde 63’ü Suriye’den mülteci alımına son verilmesiniistiyor. Mültecilerden memnun olanlar yüzde 16 iken, memnun olmayanların oranı yüzde 50’nin üstünde. Sığınmacıların geri gönderilmesini isteyenlerin oranı da oldukça yüksek: yüzde 32...

Özetle, Kadir Has Üniversitesi’nin bu kamuoyu araştırması dış politika yapıcılarının ve hükümetin üzerinde önemledurup değerlendirmesi gereken bulgularla doludur.