Atatürkçü dış politika

"Atatürk, yeryüzünün ilk ulusal kurtuluş savaşını vermiş, antiemperyalist ve antikapitalist çağın ilk ışığını yakmıştır."Öyleyse... Türkiye NATOdan çıkmalı, Avrupa Birliğine rest çekmeli!1968 yılında Ali Halil imzasıyla Ali Gevgililinin yazdığı "Atatürkçü Dış Politika" kitabının temel tezi budur.İlhan Selçuk bu iddianın şampiyonlarından biridir. Çetin Yetkin de öyle. Birçok isim saymak mümkün.Çok saygı duyduğum ve kendisinden çok şey öğrendiğim Attilâ İlhan da öyle!Attilâ İlhana göre de, Milli Şef İsmet İnönü 19 Ekim 1939da İngiltere ve Fransayla ittifak anlaşması imzalamakla Atatürkün "tam bağımsızlık" politikasından sapmıştı.Menderes ve Özal mı? Onlar hepten "Damat Ferit çizgisi"ndedir!!!* * *BU nasıl bir Cumhuriyettir ki, 80 yılının sadece 15 yılı "doğru"dur, 65 yılı ve bütün gidişatı "yanlış"tır, "emperyalizmin güdümünde"dir! Hâlâ irticadan korkmaktadır!Hayır! Yanlış olan bu kurgulardır: Bu kurgular Atatürk hakkında gerçekçi değildir. İdeolojik bir şablona göre, Atatürkün söz ve davranışlardan uygun bulduklarını seçerek bir kurgu yapıyorlar. Mesela Atatürkün yabancı sermaye ve dış kredi almak için ne kadar çalıştığını göz ardı ediyorlar.Şartların değişmesini dikkate almıyorlar: Atatürk hangi şartlarda görüş ve politikaları değiştirmiştir? Bugünkü şartlar nasıl farklıdır? Bunları dikkate almıyorlar, bakış tarzları dogmatiktir. * * *İNÖNÜNÜN 19 Ekim 1939da İngiltere ve Fransayla ittifak anlaşmasını imzalamasını "emperyalizmin dümen suyu"na girmek olarak görmeleri, tipik bir dogmatizm örneğidir. Çünkü "dış politika incelemesi" yapmıyorlar, değişen şartları incelemiyorlar; dogmatik olarak "Batıyla ittifak yaptı, öyleyse emperyalizme yanaştı" diyorlar. Halbuki: Atatürkün kendisi İngiltere ve Fransayla ittifak yapmak istiyordu. Hatta İngiliz Büyükelçisi P. Loraine bunun için ısrarda bulunuyordu. Türkiyeyi tehdit eden faşist İtalyaya ve kuşkular yaratan Sovyet Rusyaya karşı Atatürk İngiliz - Fransız ittifakına ihtiyaç hissediyordu. Fakat İngiltere, İtalyayı ve Rusyayı kendi yanına çekerek Nazi Almanyasını tecrit etmeyi planladığı için Türkiyeyle ittifaka yanaşmadı.1939 yılında şartlar değişti: Nisanda İtalya Arnavutluku işgal etti, İtalyanın dizginlenemeyeceği görüldü. Sovyet Rusya 23 Ağustos 1939da Nazi Almanyasıyla anlaşma imzaladı! Türk - Sovyet görüşmelerine Sovyetler son verdi! Artık Türkiyeyle İngiltere aynı saftaydı. İnönü 19 Ekim 1939da İngiltere ve Fransayla ittifak imzaladı, çok da iyi etti.Netice: Atatürk pragmatikti... "Atatürkçü dış politika" veya "Atatürkçü ekonomi" yoktur. Atatürkün farklı dönemlerde uyguladığı değişik diplomatik ve ekonomik politikalar vardır.Atatürkü dogma haline getirmek, ideolojik körlük yaratır. Türkiye Cumhuriyeti doğru yönde ilerlemektedir. t.akyol@milliyet.com.tr ATATÜRKÇÜ dış politika veya Atatürkçü ekonomi olur mu? Şimdi şu satırları okuyalım: