Avrupa'da bir Türk rekt"r!

Rekt"r seçimleri yapılıyor... Bu Fransız üniversitesinde rekt"r adaylarından biri bir Türk: Prof. Cafer ™zkul!Küreselleşme çağında, Türkiye AB'ye tam üye olmak isterken, Avrupa'da yabancı düşmanlığı yükselirken çok tipik, çok simgesel bir olay.Rekt"r seçimi bizdeki gibi değil. 140 kişilik bir seçiciler kurulu var, rekt"rü onlar seçiyor.Seçim dün yapıldı... Çok ümitliydiler ama bir Fransız profes"rü 77 oy alarak rekt"r seçildi. Prof. Cafer ™zkul 55 oyla ikinci oldu!İkinci gelmek de büyük başarıdır; kutluyorum.Prof. ™zkul'un eşi Çağlayan Nehir ™zkul Hanım diyor ki: "Fransa'nın cumhurbaşkanlığı seçiminde sağa kayması, bizi çok etkiledi..." Doğrudur... Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığının oradaki Türklere ve bütün 'dışarıdan gelenler'e olumsuz etkileri olacak, belki de artacak bile...* * * KONUYU çok "nemli buluyorum: Malatya'nın Hekimhan ilçesinin Koca"zü kasabasından yoksul bir çocuk... Devletin parasız yatılı okul sınavını kazanıyor, Gaziantep Lisesi'ni bitiriyor. Liselerarası Bilgi Yarışması'nda Türkiye birincisi oluyor. Sınavla kazandığı Etibank tarafından burslu olarak Fransa'ya g"nderiliyor. Elektrik Mühendisi olarak doktora yapıyor... Doçent, profes"r...Rouen šniversitesi Fen Fakültesi Fizik B"lümü Başkanı... Ardından dekan... Sonra rekt"r yardımcısı ve rekt"r adayı! Oyların üçte birden fazlasını da alıyor!Eşi Nehir Hanım ODTš Elektrik Mühendisliği B"lümü mezunu, bilgisayar uzmanı, Fransa'da Yüksek Tekniker Okulu'nda bilgisayar ve elektronik "ğretmeni...İkisini de başarılarından dolayı kutlarken diyorum ki: İşte küreselleşmenin Türklere açtığı imkanlar!.. Batı ülkelerinde çok sayıda bilim adamlarımız var... Almanya'ya g"nderdiğimiz işçilerden 40 bini işveren olmuştur...* * * ROUEN šniversitesi'nde rekt"r nasıl seçiliyor.Seçimi yapan 140 kişilik kurulda üniversitede çalışan profes"rlerin, doçentlerin, personelin, araştırmacıların ve "ğrencilerin temsilcileri var. Dahası, halkla ve sanayi ile ilişkileri geliştirmek için olacak, belediye temsilcileri var, b"lge temsilcileri var, üniversiteye araştırma yaptıran veya stajyer çalıştıran şirketlerin temsilcileri var!B"ylece rekt"rü seçecek kurulda hem akademik değerler, hem idari değerler, hem de sivil ve ticari değerler birlikte temsil ediliyor.Ne Y™K, ne 'kara listeler', ne marş, ne kıyım, ne de sürgün...Küreselleşen dünyada, ister Türk vatandaşı olsun, ister Avrupa, Asya, Amerika vatandaşı olsun, mutlaka çağın ihtiyaç duyduğu düzeyde 'kaliteli' Türkler yetiştirmemiz gerekiyor.Küreselleşen dünyada onlar, pasaportları ne olursa olsun, Türkiye'nin kültür ve itibar temsilcileridir.™zkul'ları kutluyorum ve beş yıl sonraki rekt"rlük seçimlerinde başarılar diliyorum. t.akyol@milliyet.com.tr FRANSA'DA Rouen šniversitesi... 25 bin "ğrencisi, 1800 "ğretim g"revlisi ve çalışanı var. 7 fakülte ve 15 yüksek okuldan oluşuyor.