Avrupada İslam tartışması

Dervişe göre, dünya savaşlarına kaynaklık eden Avrupa, AB projesiyle barışı inşa ediyor. Şimdi bir Batı-İslam çatışmasını önlemek için Türkiye ABye girmeli, 21. yüzyıl Avrupası "Müslüman kültüre ilişkin duyarlığı, sadece bileşenlerinden biri olarak kabul etmekle kalmayıp teşvik de etmelidir."Tipik bir Frenk olduğu anlaşılan Jean-Louis Haroeul ise öfkeyle Dervişe hücum ediyor, Dervişin tezlerinin "Avrupa medeniyetinin İslamlaştırılması"(!) anlamına geleceğini söylüyor:"Avrupa, Hıristiyan kalmayı becerebilmesi, Müslüman egemenliklerini Sicilya, Güney İtalya, İspanya, Fransa ve Balkanlardan, üç yüzyıl önce de Viyana kapılarından def etmesi sayesinde Avrupa olabilmiştir. Bütün modern bilim ve sanatların kaynağı, bu sayede Avrupa olmuştur."(Yazıların tam metni: Radikal, 7 Ocak 2005)CHPde gürültay işlerine karışmayan Dervişi Avrupada Türkiye için yaptığı çalışmalardan dolayı kutluyorum. Haroeulun görüşlerini de irdelemek istiyorum.* * *Prof. FUAT SEZGİN Alman Goethe Üniversitesinde profesör. Frankfurtta İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü başkanı. Almanca on iki cilt "İslam Bilimleri Tarihi"nin yazarı. Modern bilime kaynaklık eden İslam eserlerine ilişkin beş ciltlik "İslam Bilimleri Bibliyografyası" adlı kitabı için Alman Başbakanı Schröder şunları yazıyor:"İki kültür dünyasını birbirinden ayıran zümrenin karşısında mücadele edebilmemiz için, bu eserinizle, bize en büyük desteği verdiniz!"Gerçekten, günümüzde çatışmacı ve uzlaşmacı zihniyetlerin oluşmasında tarihin ne kadar önemli olduğunu Frenkin Dervişe hücumunda da görüyoruz.Prof. Sezginin Türkiye Bilimler Akademisinde verdiği konferans bu bakımdan çok önemli.* * *Prof. SEZGİN Müslümanların, bu arada Türklerin, ilim tarihindeki yerlerini bilmediklerini, bundan da "özellikle Türklerde bir aşağılık duygusu" oluştuğunu belirtiyor.Prof. Sezgin, Rönesansı eski Yunan medeniyetine bağlayan klasik teoriyi reddediyor, ondan çok önce Sicilya, Güney İtalya ve Endülüsteki İslam medeniyetiyle kurulan temasların modern Avrupa medeniyetine yol açtığını anlatıyor:"Leonardo da Vincinin resimlerini çizdiği alet, makine ve silahların İslam dünyasından kaynaklandığını bugün biliyoruz. Bazı önemli Arapça kitapların uzun zamandır saklı kalmış İtalyanca tercümeleri 20. yüzyılda ortaya çıktı."Prof. Sezgin, müthiş tarihi bilgisiyle, bilimlerin eski Mısır, Babil, Yunan, İslam ve Avrupa yolu izlediğini, "Batı bilimlerinin İslam bilimlerinin bir devamı olduğunu" belirtiyor.Müslümanların medeni üstünlüğü 16. yüzyıla kadar sürmüş, sonra, "jeopolitik, politik ve iktisadi koşullar" yüzünden gerilemiş, aynı koşullar Avrupanın gelişmesini sağlamıştır.* * *MESELE geçmişin övülmesi veya yerilmesi değildir. Tarih, medeniyetlerin, bilimlerin hangi karmakarışık "jeopolitik, politik ve iktisadi" şartlarda geliştiğini veya gerilediğini anlatır bize...Sezgin çok iyi gösteriyor ki, "jeopolitik, politik ve iktisadi şartlar" müsait ise, medeniyetler birbiriyle yoğun temaslar kurarak gelişiyor.Çağımızda "jeopolitik, politik ve iktisadi şartlar"ın medeniyetler arası yoğun alışverişi sağlayacak yönde geliştirilmesi gerekiyor. Dervişin söylediği gibi, bunda Avrupanın sorumluluğu ve Türkiyenin oynayabileceği rol büyüktür.Ancak iki tarafın Frenkleri kör bir taassup içinde bunu görmüyorlar.Prof. Sezginin konferansının tam metnini "İslamiyat" dergisi yayımladı. (www.islamiyatkitabiyat.com) t.akyol@milliyet.com.tr KEMAL Derviş Fransız Le Figaroda çıkan yazısında Türkiyenin AB üyeliğini savunuyor, bir Batı-İslam çatışmasına meydan verilmemesini istiyor.