Çankaya'yı ele geçirmek

Objektif Bu yolla Anayasa Mahkemesi'ni, üniversiteleri ele geçirecekler!Hepsi bu mu? Hepsi bu olur mu, cumhurbaşkanının daha nice yetkileri var!Yargıtay Başsavcısı'nı ve Başsavcı Vekili'ni, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini de cumhurbaşkanı tayin ediyor.Yargıtay Başsavcısı'nın makamına gideceksin, bakacaksın ki, "mantıksız" bir "Haso Memo"yu oturtmuşlar!Anayasa Mahkemesi'ne gideceksin, aynı! Boğaziçi Üniversitesi'ne bakacaksın, aynı!Çankaya'yı kaptırınca cumhuriyetin kaleleri böyle birer birer düşecek!Elbette cumhuriyetin kalelerinden biri CHP'dir ve aslanlar gibi muhafızlığa devam ediyor, ama Anayasa Mahkemesi, yargı, üniversite "bunların" eline geçerse!..Bir yıl sonra mı desem, hayır o kadar erken değil; on yıl veya yirmi yıl sonra şeriat gelecek, bizi kıtır kıtır kesecekler!..Yakup Kadri de 1948'de yazdığı Panorama'da DP iktidara gelirse böyle olacağını yazıyordu. Hâlâ şifa bulmamış bir tür 'genetik' paranoya... ÇANKAYA'YI da ele geçirecekler! Anayasa Mahkemesi'ne, YÖK'e gericileri atayacaklar! Rektör adayları arasında kendi 'yandaşları'nı seçecekler! AKP'nin "sivil anayasa" hazırlamak için kurduğu komisyonun yazdığı metinde cumhurbaşkanının bütün bu yetkileri elinden alınıyor! Yargı ve üniversite camialarına veriliyor! Yargı, Çankaya'ya karşı da bağımsız oluyor! Üniversite, YÖK'e ve Çankaya'ya karşı da özerklik kazanıyor!Taslakta Anayasa Mahkemesi üyelerinin çoğunluğunu yargı, azınlığını Meclis seçiyor. Meclis bu seçimini beşte üç çoğunlukla, yani mecburen uzlaşarak ve ilgili bilim dallarındaki profesörlerle büyükelçi gibi üst düzey kamu görevlileri arasından yapıyor.Rektörler nitelikli bir seçim süreciyle, üniversiteler tarafından bir dönem için seçilecek. Artık Sezer'in yaptığı gibi, en çok oy alan rektör adayını tasfiye edip en az oy alanı atamak mümkün olmayacak.Peki cumhurbaşkanı ne iş yapacak?Avusturya, İtalya gibi parlamenter cumhuriyetlerde ne yapıyorsa, bizde de onu yapacak: Sembolik cumhurbaşkanı... Elbette veto gibi, Anayasa Mahkemesi'ne dava açma gibi temel yetkileri olacak. Yetkisiz Çankaya! Ben uzun süre Türkiye'de siyasi yelpazeyi toparlamak ve koalisyonlardan kurtulmak için Fransa'daki gibi yarı başkanlık sistemini savundum. Artık, Türkiye'de koalisyon tehlikesi yok, DP'nin sosyolojik mirası AKP'de toparlandı; yarı başkanlık sistemine ihtiyaç kalmadı. Bu sebeple, yeni cumhurbaşkanı seçimi gündeme geldiğinden bu yana, parlamenter sisteme uygun olarak, Çankaya'nın yetkilerinin azaltılmasını savunuyorum.Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı gücünü, hoyratça kullandığı aşırı yetkilerden değil, her kesimde uyandıracağı saygıdan alır. Siyasi krizlerde kışkırtıcı da olmaz, inzivaya da çekilmez. Saygın kişiliğiyle hakemlik yapar. Dış faaliyetleriyle ülkesinin itibarını yükseltir, diplomasisini güçlendirir.Yeni bir anayasa yapacaksak, artık bilimsel ve maddi hiçbir temeli olmayan eski paranoyalardan kurtulmalıyız. Demokratik sistemin etkin işleyebilmesi ve 'yönetebilmesi' için anayasal mekanizmaların nasıl düzenlenmesi gerektiğini tartışmalıyız, bilgiyle, soğukkanlılıkla. t.akyol@milliyet.com.tr Nasıl bir başkan?