'Liberal' değerler

'Liberal' değerler

     FAZİLET Partisi yaşanan olaylardan dersler çıkararak eski radikalizmini bırakıp rejime bağlı bir merkez sağ partisi haline gelebilecek mi?
       ANAP kökenli bağımsız milletvekili Cemil Çiçek'in bu partiye katılması, önemli bir işarettir.
       FP kürsüsünde yaptığı konuşmada, Çiçek, eleştirilerini keskin bir üslupla seslendirdi:
     - İstediğini söyleyen, istemediğini işitir... Sonra da adamı, tükürdüğü testiden su içmek mecburiyetinde bırakır...
       Çicek, "Üçüncü Dünya üslubunu ve yöntemlerini" de eleştirdiği konuşmasının metnini partiye girmeden önce Kutan'a vermiş:
     - Benim çizgim bu... İlerde problem olmasın, baştan açık konuşalım. Eskiyi tekrarlayan değil, eskiye sadece ders almak için bakan bir parti olacaksanız RP'ye katılayım...
       * * *
       FAZİLET'İN açılım yapması gereken yeni değerler nelerdir? Çiçek'in cevabı:
     - Liberalizm, pragmatizm... İdeoloji yerine, projeci bir yaklaşım... Batılı demokrasiyi bütün değerleriyle benimsemek..."
       Başka bir deyişle, "Fazilet'in politik esin kaynaklarının artık Ortadoğu değil, Batı olması..."
     
Çiçek bu sözlerimi "evet, tabii..." diye onayladı. Bunları parti yönetimiyle konuşmuş:
     - Parti yönetimi de bu görüşte... Tabanda bu yönde kuvvetli eğilimler var. Geçen iki yıl boşa yanmadıysa, ders alınacak tabii...
       Özellikle FP'nin "nerede yanıldık?"tan öteye, "nasıl yanlış düşündük?" diye bir özeleştiri yapması son derece önemli...
       Bilhassa, sanayileşme sürecini yaşamış olan Batı'da din ve devlet ilişkilerinin tarih içinde nasıl değiştiğini ve 'sekülerleştiğini' FP camiasının iyi incelemesi ve liberalizmin bu süreçteki olumlu rolünü farketmesi son derece gereklidir.
       * * *
     SOSYAL organizmalar, kısa sürede toptan değişemezler.
     "Milli Mücadele kahramanı" karizmasına ve "Milli Şef" otoritesine sahip İsmet İnönü'nün, demokrasiye geçiş kararıyla CHP'yi Tek Parti reflekslerinden kısa sürede kurtardığını kim söyleyebilir?
       FP'nin de kısa sürede toptan değişmesini beklemek 'pozitivist' bir haksızlık olur. Önemli olan RP'nin tutacağı 'yön'dür.
       Sosyal organizmaların gelişim yönü, ondan kesitler alarak değil, süreçlere bakarak belirlenebilir. Böyle baktığımızda, FP'nin bir değişim süreci içinde olduğu muhakkaktır; değişim hızlandırılmalı, 'sindirilmeli' ve kökleştirilmelidir.
       Türkiye'ye çağdaş hürriyetleri, iç barışı, 'birey'i ve ekonomik rasyonalizasyonu getirecek olan, liberal değerlerdir... FP'nin 'normal' bir parti olmasının yolu da liberal değerlere açılmaktan geçecektir.

       ------------------------
     NOT: İÜ İktisat Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Münir Kutluata, kısa ve teknik bir açıklama göndererek, Doç. Dr. Sevgi Kurtulmuş'un 'Kılık Kıyafet Yönetmeliği'nin 5 / g ve 9 / m maddelerince, başını açmadığı için üniversiteden atıldığını bildirdi.
       Sayın Dekan'ın açıklamasında, Doç. Dr. Kurtulmuş'un siyasi ve ideolojik faaliyette bulunduğu yolunda bir kayıt yok.
       Sorun, bilim öğretimini ve öğrenimini savunan bir tavır takınması gerekirken, İÜ yönetiminin, öteki üniversitelerden farklı olarak, 12 Eylül kalıntısı bu yasağı marş çalarak kutlayan bir ideolojik zihniyetle hareket etmesidir.
       Halbuki, liberal değerler en çok üniversitelere yakışır...Yazara E-Posta: T.Akyol@milliyet.com.tr