Mesela turizm

Mesela turizm


BESİM Tibuk, turizmde bu yılki kaybımızın "en az dört milyar dolar" olacağını söylüyor.
Bir ülkenin sorunlarını ele alış biçimi, onun rasyonelleşme düzeyiyle ilgilidir. Öncelikler ve çözüm imkanlarına göre sıralama yapmak ve ondan sonra uzmanlık düzeyinde çözümler oluşturmak rasyonel toplumların işidir.
Az gelişmiş ülkeler ise, sorunlarını analiz bile edemezler; ekonomik yoksulluğun üstesinden gelmek için, mesela emperyalizme karşı mitingler yaparlar! İç düşman" avına çıkarlar!
Yıllardan beri "irtica"ya kafayı takan Türkiye de nihayet öyle bir noktaya geldi ki, bu sene vergi gelirleri enflasyondan daha az artacak; devletin giderleri katrilyonla büyürken gelirleri reel olarak azalacak!
Turizm sektörüne yıllarını veren Besim Tibuk diyor ki:
- Kış aylarındaki rezervasyonlar çok iyi idi. 17 Şubat'ta Apo'nun yakalanmasıyla her şey tersine döndü! Şu anda rezervasyon iptalleri yüzde 75'e ulaştı!
* * *
TURİZM uğruna terörist Apo'nun peşini bırakamazdık elbette... Ama bir yandan Apo'yu yakalarken, öbür yandan bunun yan etkileri konusunda öngörülerde bulunup zamanında tedbirler alamaz mıydık? DGM'lerin sivilleştirilmesi de böyle! Rasyonellik bunu gerektirirdi.
Turizmciler şubat sonlarından başlayarak hükümeti uyarmış. TGRT'de Sabahattin Önkibar'ın programında, Türkiye'nin Avrupa'daki yüzakı tur operatörü Vural Öger'in bu yönde anlattıklarını dinledik.
Belli ki, turizm endüstrisinin içinde olanlar, zamanında felaketi hissedip uyarmışlar.
Apo'nun yakanlanmasıyla Avrupa'daki yandaşları Türk turizmini terörle tehdit edince, turistler korkmuş, rezervasyonlar iptal edilmiş.
"Devlet"imiz, Türkiye'nin ne kadar "güvenli" olduğunu anlatmak için yabancı gazetelere ilan vermiş. Herald Tribune'deki ilanımız pek 'espirili' imiş:
"Türkiye'de güvenli bir tatil için mayonuz ve güneş yağınız yeter!"
Bürokratın yazdığı ilan böyle...
* * *
İŞİ turizm olan Besim Tibuk ise, bu ilan konusunda diyor ki:
- Türkiye zaten güvenliksiz ülke diye gösteriliyor. Bizimkiler ilanda güvenlik kavramını zihinlere yerleştiriyor! Dehşet verici...
Hükümet gerçi ayakbastı ve benzin parasını ucuzlatmak gibi bazı tedbirler almış, ama bunlar kağıt üzerinde kalmış!
Tibuk devam ediyor:
- İngiltere'de IRA, İspanya'da ETA terörü turizme çok zarar verdi. Bu olaylarda uzmanlaşmış, teröre karşı turizm tanıtımı ve lobi çalışması yapan Avrupalı firmalar var. Derhal onlarla bir anlaşma yapıp faaliyete geçmek gerekirdi... Ayrıca şu, şu tedbirler...
Bunu bürokrat da politikacı da bilmeyebilir, işin içinde olanlar bilir!
DSP'nin çağdaş ekonomiye yabancı olduğunu söyleyen LDP Genel Başkanı Tibuk "Turizm Bakanlığı ANAP'a verilmeli, Özal'dan gelme bir yatkınlıkları var" diyor.
Gelişmiş ülkelerde "uzmanlık, işadamı zihniyeti, sektör adamı, pragmatizm" gibi kavramların siyasette giderek önem kazanması sebepsiz değildir. Bir de bizim her 10 yılda müdahalelerle biçilmiş siyaset sınıfımızın kavramlarına bakınız!
Çağdaşlık marş söyleyip yumruk sıkmakla olmuyor. Turizm konusundaki halimiz, rasyonelleşme düzeyimizin aynasıdır.
Yazara E-Posta: t.akyol@milliyet.com.tr