'Sınır ötesi' ama nasıl?

Objektif Bıçak kemiğe dayandı!?Artık siyaset, diplomasi mi kaldı?!Daha ileri gidip seviyesiz suçlamalarda bulunanlar da oluyor.Sınır ötesi operasyona Kürtçülük duygusuyla karşı çıkanlar var...Ama Türkiye'nin bir batağa saplanabileceği, uluslararası camiada soyutlanabileceği, bunun da PKK'nın ekmeğine yağ sürebileceği endişesiyle ihtiyatlı davranılmasını isteyenler de var.Bunlar aynı kefeye konulamaz. MHP lideri Devlet Bahçeli, bu iki ayrı grubu aynı kefeye koymuşsa hata yapmıştır. Sırf birinci grubu kastetmişse doğruyu söylemiştir; fakat bu da PKK'nın Türkiye içindeki kitle desteği sorununu düşünmemizi gerektirir. DTP'ye oy veren kitle!Böyle bir "Kürt sorunu"muz olduğu içindir ki, Org. Başbuğ'un belirttiği gibi "örgüte katılmaları önlemede başarısız" kalıyoruz. ÖFKEYLE değil akılla hareket edelim, sınır ötesi operasyonun siyasi zeminini iyi hazırlayın diye yazdığımda bazı tepkiler geliyor! Geçmiş hükümetler döneminde yapılan sınır ötesi operasyonların siyasi zeminine bir göz atalım: Türkiye 1988'e kadar üç defa sınır ötesi operasyon yaptı. 5-6 bin asker en fazla 10 km kadar içeriye girdi. Bu dönemde İran'la savaş halinde olan Saddam, Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonlarına izin veriyordu! 1991'e kadar büyük çaplı bir sınır ötesi harekât görmüyoruz. Çünkü İran-Irak savaşı bitmiştir, Saddam artık izin vermemektedir! 1991-1999 arasında ise Türkiye büyük kuvvetlerle sınır ötesi operasyonlar yaptı. En büyüğü, ortada 21 Mart 1995 günlü Milliyet'te gördüğünüz "Derin Operasyon"dur. 35 bin asker, tanklarla, helikopterlerle 1.5 ay süreyle Kuzey Irak'ı taramıştı. Bu dönem, Körfez Savaşı dönemidir! Savaşta Türkiye ABD'ye siyasi destek vermiş, Çekiç Güç kurulmuş, Türkiye bu siyasi zeminde büyük kuvvetlerle sınır ötesi operasyonlar yapmış ve ciddi bir siyasi sorunla karşılaşmamıştır. Aynı siyasi sebeplerle Barzani bile desteklenmişti! Siyasetini ayarlamak Bugün siyaset ve diplomasi zemini çok iyi hazırlanmadan, egemen bir devlet olan Irak'ın topraklarında askeri operasyon yapmak, PKK'ya bazı askeri kayıplar verdirir ama "siyasallaşma" konusunda ona bir fırsat da kazandırabilir! Zaten PKK uluslararası politikada FKÖ gibi kabul edilmesini sağlamak istiyor!Bunu önleyen, uluslararası politika ve uluslararası hukuk camiasında PKK'nın "terör örgütü" olarak kabul edilmesi; Türkiye'nin ise demokratik bir ülke olması, uluslararası hukuka dayanması, uluslararası kurumlarda üyeliklere sahip bulunması gibi faktörlerdir.Şimdi terörün tırmanması Türkiye'ye daha bir haklılık kazandırdığı gibi, sınır ötesi operasyon tezkeresi de Bağdat, Washington ve AB başkentleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.Bu konjonktür siyaseten iyi değerlendirilmelidir.Türkiye caydırıcılığa sahip olmak için sınır ötesi operasyon yapmalı ama siyasi zamanını ve zeminini iyi ayarlayarak, operasyonda askeri teknolojiyi kullanarak... t.akyol@milliyet.com.tr Terörün siyasallaşması!