Sınırda yığınak

Objektif Sınırımızın 15-20 km ötesinde PKK'nın depo ve barınak olarak kullandığı yerler de sınırın bu tarafından topçu atışıyla tahrip ediliyor. Bazı Kürt köyleri bundan korktukları için iç bölgelere göçüyor; yoksa onlar hedef alınmıyor elbette.Yığınağın bir amacı da gerektiğinde kapsamlı bir sınır ötesi harekât için hazırlıklı olmaktır.Terörün bugünkü seviyesi Türkiye'yi tepki noktasına getirdi. Daha da tırmanırsa, bundan sonrası artık sınır ötesi harekâttır! IRAK sınırında ordunun yığınağı artıyor. Bunun bir amacı, "geçici güvenlik bölgeleri" oluşturarak kırsal yörelerde sıkı bir denetim kurmaktır. Buralar PKK'nın Kuzey Irak'taki üslerinden militan ve lojistik taşımak için kullandığı geçiş yerleridir. Bu işlerden anlayan birine, "Sınır ötesi operasyon ne kadar askeri kuvvet gerektirir?" diye sordum. Cevabı şöyle:- Operasyonun amacına göre değişir. Sınır civarını temizlemek istiyorsanız, çok büyük kuvvetler gerekmez. Kandil'i temizlemek isterseniz, ona göre kuvvet gerekir. Girmişken, PKK'yı destekledikleri için Barzani'nin askeri altyapısını da sarsmak isterseniz, ona göre kuvvet planlaması gerekir.Muhatabım hemen, "bunun siyasi bir karara bağlı olduğunu" söyledi: Hukuken Meclis kararı ve hükümet direktifi yani... Bir de böyle bir operasyonun doğuracağı uluslararası tepkilerin hesaplanması, tartılması, diplomasisinin yapılması...Siyasi karara göre asker harekât yapacak.Böylesine büyük çaplı bir sınır ötesi harekât, çok büyük siyasi tartışmalara, Türkiye'ye karşı tepkilere yol açar. Onun için Türkiye "bıçak kemiğe dayanmadıkça" böyle büyük çaplı bir harekât kararı almıyor. Ama "bıçak kemiğe dayanırsa", doğuracağı siyasi tepkiler de göze alınacak.Bu ihtimal ABD'yi de ürkütüyor. Sınırın ötesi?.. Terör tırmanmaya devam ederse, Türkiye'nin tepkisi geniş kapsamlı sınır ötesi harekât olacaktır; buna hiçbir demokratik hükümet karşı duramaz. Evet, kapsamlı bir sınır ötesi harekâtın Türkiye'ye maliyeti insani, siyasi ve iktisadi bakımdan ağır olur; ama ABD'ye, Barzani'ye, bölge istikrarına maliyeti çok daha ağır olur!Bu ağır maliyeti önlemenin yolu, PKK üzerinde ağır baskı kurularak terörün geri çekilmesini sağlamaktır. Bunu ABD yeterince yapmadı, Barzani hiç yapmadı.Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki artık yapmaya mecburlar!"Sınırdaki muazzam yığınağın bir 'tatbikat' veya 'harp oyunu' olmadığını herkes bilmeli."Terörü durdurması için PKK üzerinde baskı kurması gerekenlerden biri de elbette onun siyasi kolunu oluşturan DTP'dir! Hem özledikleri sosyal meşruiyeti kazanmak, hem ülkede kitlesel etnik çatışmalardan sakınmak için, DTP'liler terör konusunda artık "havet"i bırakıp güven verici bir şekilde "hayır" demelidirler.Demokrasi, ancak terörsüz ortamda gelişir, bunu hiç kimse aklından çıkarmamalı.Şunu da önemle belirteyim: Teröre tepkimizi ortaya koyarken, masum Kürt vatandaşlarımızı, onların etnik kimliğini ve duyarlıklarını rencide edecek üsluplardan, terimlerden, kavramlardan sakınılmalıdır! Terörle mücadelenin olmazsa olmaz şartlarından biri, kitleleri ülkeye kazanmaktır, ülkeden soğutmak değildir; hele ruhen terör örgütünün yanına itmek hiç değil. t.akyol@milliyet.com.tr Ağır maliyetler