Terörü kim yaptı?

Terörü kim yaptı?MOSSAD veya CIA olmalı! Çünkü bu terör olayları Müslümanları ağır bir töhmet altında bırakıyor, İslamın dünyadaki imajına büyük zarar veriyor.
İslamcı kesimin marjinal sazı yazarları zaman zaman böyle diyorlar!
Necmeddin Erbakan da, ABD'deki 11 Eylül terörünü "bir Hıristiyan tarikatının yaptığını" söylemiş ve kaynak da göstermişti:
- Amerika'da yayımlanan bir kitap bunu ispat etti. Kitap bana da gelecek, o zaman açıklayacağım.
'Kitap', bir türlü Atlantik'i geçerek gelemedi galiba!
Bu tür soyut 'akıl yürütme'lerin hareket noktası şudur:
"Terör kimin menfaatine yaradı?!"
Polisiye romanları hatırlayınız: Şatonun sahibini mutlaka mirasçılarından biri öldürmüş olmalıdır!.. Peki ama, ona kızan bir uşak, toprak ihtilafı olan rakip bir senyör, şatoya giren bir hırsız öldürmüş olamaz mı?! Doğrusu, somut bulgulara bakmak değil midir?
***
TERÖR konusunda bu tür soyut 'akıl yürütme' işlemleri "teröristin aklı"nı bilmemekten ya da ideoloji ile kendi aklımızı yanıltmaktan kaynaklanıyor.
Gerçekten, İslamın imajına büyük zarar veren eylemleri teröristler kendi akıllarınca "İslam düşmanlarını cezalandırdık" diye yapıyor!
Ayrıca, mesela FKÖ'den farklı olarak, El Kaide, Hizbullah gibi terör örgütlerinin siyasi "imaj" sorunu yoktur! Dünya kamuoyundan destek almak gibi bir düşünceye sahip değiller!
Onlar "düşman" saydıkları hedeflere saldırırken imaj falan düşünmüyorlar. Ölecek masum insanları da düşünmüyorlar. "Düşman"a darbe indirdiklerini düşünüyorlar, 'yıkıcılık' psikolojisiyle hareket ediyorlar! Bildirilerinde de bunu açıkça görmek mümkün.
Evet, "kimin menfaati var?" sorusu bizi her zaman doğru adrese götürmez, çünkü "menfaat" normal insanlara göre başka, teröristlere, radikallere, fanatiklere göre başkadır!
***
AĞIR bir mantık sorunu vardır burada:
"Zihnimizin içindeki şablonları, realitede de geçerli sanmak!"
'Müslüman terörist olmaz, öyleyse bunu İslam düşmanları yapmıştır' mantığı ile, 'irtica takiyye yapıyor' mantığının niteliği aynıdır: Karmaşık realiteyi "gözlem, veri toplama, analiz etme, teoriyi olgularla sınama" gibi zihni işlemlerle anlamaya çalışmak yerine, kafamızın içindeki 'önsel' "İslam, emperyalizm, tehlike, irtica, terör" gibi şablonları hayattaki karmaşık realiteye bir etiket halinde yapıştırmak!
Ciddi bir zihniyet problemidir bu! Siyasi amaçla yapılırsa ortada vahim bir ideolojik körlük vardır, demektir.
Terör olaylarının İslamın dünyadaki imajını ciddi biçimde zedelediği bir gerçektir ve bunun birinci derecede sorumlusu, İslam adına terör yapan katillerdir.
İslamın imajını bunlardan kurtarmanın yolu da, bu kiri, bu utancı başkalarına yıkmaya çabalamak değil; kirli ve utanç verici eylemleri, eylemcileri, onları motive eden marîz saikleri ve yanlış din anlayışını açıkça eleştirmektir.
İslamcı terör konusundaki diğer bir yanlış ise, bütün İslami duyarlığı olanları "potansiyel tehlike" sayan saplantıdır.
Bunu da yarın yazacağım.