Kendimizi aldatmayalım

Kendimizi aldatmayalım


AB uyum yasaları çerçevesinde değişiklik yapılan bazı kanunlar nedeni ile polisin hakim izni olmadan arama yapmasının suçu artıracağı görüşü sizce doğru mu? C. R. - İstanbul

Önce size bazı sorular soracağım. Olur olmaz zamanlarda çıkarılan aflar nedeni ile suçluların sokağa salınması suçların artmasına neden olmuyor mu?
İnfaz yasasının sağladığı olanaklar nedeni ile verilen cezaların indirile indirile sıfırlanması, paraya çevrilmesi ve tecili imkanı suçların artmasına neden olmuyor mu?
CMUK değişikliği nedeni ile suçluların özel koruma altına alınması, ücretsiz savunulması vs. suçların artmasına neden olmuyor mu?
Her gün yüzlerce kişinin kapkaç yolu ile soyulması, evlerin hırsızlar tarafından talan edilmesi, bunların faillerinin bulunmaması suçların artmasına neden olmuyor mu?
Şimdi kala kala suçların artmasının nedeni olarak daha bu yılın ağustos ayında çıkarılan, henüz toplumun dahi daha vakıf olamadığı, şunun şurasında bir buçuk aylık yasa mı suçların artmasına neden oldu?
Bu iddiada bulunanın görüşüne ancak gülünür.
Bugüne kadar defalarca yazdım, bundan sonra da yazacağım. Türkiye bir suçlu cenneti haline getirilmiştir. Her zaman suçlular korunmuş, mağdurlar ihmal edilmiştir. Mağdurlar artık uğradıkları tecavüzü sineye çeker, gerekli yerlere şikayette bulunmaz hale getirilmiştir. Bütün bu gerçekler duruyorken suçu bir buçuk aylık bir yasaya atmak karşıdakini saf yerine koymaktır. Dünya suçlularla mücadeleyi, mağdurun yanında yer almakla yürütmektedir, suçlunun yanında değil. Önce bunu bilelim.