Yöneticiler dikkat!!!

13.5.2006'da yayımlanan Çevre Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da çevreyi kirleten apartmanlardaki sorumluluk yöneticiye yüklenmiş. Şöyle:"Hava kirliliği yönünde kurulması ve işletilmesi izne tabi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 6.000 TL (YTL) idari para cezası verilir. Öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde verilecek ceza toplu veya ferdi ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 TL (YTL)'dir. Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda YÖNETİCİYE, ferdi ısıtılan konutlarda ise konutu kullanana aittir."Bitmedi:"Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 TL (YTL) idari para cezası verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 TL (YTL) idari para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise YÖNETİCİYE aittir."Bitmedi:"...içme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve yeraltı sularına, sulama ve deşarj kanallarına atık boşaltanlara 48.000 TL (YTL) idari para cezası verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 1.200 TL (YTL) idari para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise YÖNETİCİYE aittir.Evet işte bu. Çevreyi titizlikle korumak kesinlikle şart, buna karşı her türlü tedbiri almak da şart. Alınan tedbirleri izleyip uygulayarak görevlilerin de sorumluluğunun bilincinde olması şart, çünkü çevre geleceğimiz. İyi güzel de yasal olarak hükmi şahsiyeti olmayan apartman yöneticisine bu müeyyideyi yüklemek tuhaf değil mi? Özellikle profesyonel yöneticiler, dikkat, bu uyarı kulağınıza küpe olsun, kanalizasyonu toprağa verilen binalar az değil. Şimdiden para biriktirin, yoksa altından kalkamazsınız. tamerheper@host.com Geçen haftaki yazımda apartman yöneticilerine haberlerimin olacağını yazmış ve haberi azzz sooona vereceğimi söyleyerek yazımı bitirmiştim. Şimdi apartman yöneticilerine haberimi veriyorum.