Yöneticilere kötü haberim var

Neyse sözüm şu ki, bu göstermelik kanunda değişiklik yapıldı. Değişiklik geniş çerçevede yapıldı ve değişikliğin olumlu yanları olduğu gibi olumsuz yanları da var. Olumlu yanı, şayet uygulanabilirse (artık yasaların uygulanıp uygulanmayacağından da şüphe duymaya başladığımızdan) çevre için alınan önlemler genişletildi, para cezaları artırıldı. Ancak bunlar yapılırken uygulama ahrete kaldı. Zira bir örnek:Kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 YTL idari para cezası verilir. Bu ceza bayağı caydırıcı görünüyor değil mi? Peki devam edelim."Atık su arıtma ve evsel nitelikli katı atık bertaraf tesisini kurmamış belediyeler ile, halihazırda faaliyette olup atık su arıtma tesisini kurmamış organize sanayi bölgeleri, diğer sanayi kuruluşları ile yerleşim birimleri, bu tesislerin kurulmasına ilişkin iş temin planlarını bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bakanlığa sunmak ve aşağıda belirtilen sürelerde işletmeye almak zorundadır.İşletmeye alma süreleri, iş temin planının bakanlığa sunulmasından itibaren belediyelerde nüfusu 100.000'den fazla olanlarda 3 yıl, 100.000 ile 50.000 arasında olanlarda 5 yıl, 50.000 ile 10.000 arasında olanlarda 7 yıl, 10.000 ile 2.000 arasında olanlarda 10 yıl, organize sanayi bölgeleri ile bunların dışında kalan endüstri tesislerinde ve atık su üreten her türlü tesiste 2 yıldır."Nüfusu az olan yerlerde bu süre 11 yıl, ortalama süre ise altı yıl. Peki bu süre içindeki çevre kirliliği ne olacak? Bu işin altı yıl beklemeye tahammülü var mı? Yok. İşte kötü haberden biri bu idi.İkincisi ise apartman yöneticilerine. Kanun, apartmanlardaki çevre kirliliğinden yöneticiyi sorumlu tutuyor. Haydi bakalım apartmanlara yönetici bulabilene aşkolsun. Bunun açıklaması da azzz sooona!. Biraz merak edin. tamerheper@host.com Bilmem biliyor musunuz, bizde bir "Çevre Kanunu" vardı. Vardı da ne işe yarar diye soruyorsanız bugüne kadar pek bir işe yaramadı. Bu yasa 1983 yılından beri var ama hem havamız, hem suyumuz, hem de toprağımız yani tüm çevremiz kirlenmekle meşgul. Daha yeni, günlerce tarım arazisi ve su havzası demeden oraya buraya atılmış zehirli varilleri toplamadık mı? Topladık.