HAYVAN SEVGİSİ SÜRGÜN GETİRDİ

Çorum Kargı Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yapan 35 yıllık devlet memurunun yaşadıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti...

Hayvan sevgisi 35 yıllık devlet memuru Zafer Akşahin’i önce lojmandan etti. Ardından da karakışın ortasında Bingöl’e sürgün geldi.
Olayın geçtiği yer Çorum Kargı Orman İşletme Müdürlüğü. Mağdurlar; işletmenin 16 yıllık saymanı, eşi ve iki süs köpeği. Olayın kahramanı (!) bir yıl önce göreve başlayan İşletme Müdürü Osman Koru. Devama geçmeden belirtmekte yarar var. Bilgiler Çorum İdare Mahkemesi’nde açılan (21.01.2013) davadan. Bunu özellikle vurguluyorum ki, Müdür Bey, “Devlet memuru konuşur mu?” deyip durumdan vazife çıkarmasın. Dönelim dava dilekçesine;
“Köpeklerim süs köpeği ve de belediyeye kayıtlıdır. İki yıl hayvanlar hakkında hiçbir şikayet olmadan lojman arkadaşlarımın da manevi yardımlarıyla köpeklerimi besledim. Hatta pikniğe giderken yanlarında götürdüklerinden bana gezdirmek için sıra bile gelmiyordu.
Fakat bir yıldır işletme müdürümüz Osman Koru’nun göreve gelmesiyle köpeklerim hakkında lojman bahçesi içerisinde gezdikleri için şikayet aldım. Bunun üzerine Amasya Orman Bölge Müdürü’müz Ahmet Ceylan’ın önerisiyle İşletme Müdürü Osman Koru’nun gösterdiği yere köpekler için bir barınak yapıp orada beslemeye devam ettim. Günde ancak 1-2 saat çıkarıp dolaştırabildim. Baskı altında yapılan bu şikâyetler üzerine hiçbir çözüm önerisi sunmadan lojman boşaltma kararı tarafıma bildirildi. Ardından da Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü’ne tayinim çıkarıldı.”
Mahkeme ne der bilmem ama; eşi ve köpeklerini Çorum’da bırakan (şimdilik) Zafer Bey, dün Bingöl’de uygun bir yer peşindeydi.

Deprem önceden belirlenir mi?
Bu konuda “Hayır”cılar kadar, bilimsel çalışmaları örnek gösteren “Evet”çiler de var. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Gündoğdu “Evet”çilerden, ancak, “Tahmin ile belirlemek arasındaki farka dikkat çekiyor. Marmara’daki deprem istasyon sayılarının tahmin yüzdesini etkilediğini belirten Gündoğdu şöyle diyor:“ Büyük depremler öncesinde fayda bazı işaretler gözlenebiliyor. Bu belirtilerin bir ay öncesine kadar gitmesi şaşırtıcı olmaz. Ama bir kez daha vurgulamak istiyorum, tahminle belirlemek arasında çok fark var. Belirlemek yerini, gücünü, büyüklüğünü tarihini söylemek anlamına geliyor. Tahmin ise nokta atışı olmuyor. Ancak çok başarılı tahminler oldu. Örneğin 2003 Bingöl depremi.”
Tahminde Japonya’dan iyi olduğumuzu söyleyen Gündoğdu şöyle devam ediyor:
“Bir sürü tahmin tuttu. Olmaz diyenler, karşı çıkanlar vardı, onlar da sustu.”

Cezaevinden ‘mesaj’ var
İnfaz Koruma Memurları Adalet Bakanlığı’ndan “adalet” bekliyor dedik mail yağdı. Ortak tepki söz verildiği halde özlük haklarında iyileştirme olmaması. Yasa yapıcılara seslenerek şöyle diyorlar:
“Büyüklerimiz, eskilerin hatalarından dolayı sürekli potansiyel suçlu muamelesi görmemizi, her dizide, her filmde, işkenceci, tecavüzcü, rüşvetçi gibi gösterilmemizi ve bu durumun birçok personelimizi sosyal hayatında, mesleği sorulduğunda cevap veremeyecek duruma düşürüyor olmasını yıpranma sebebi olarak görmemişler. Mafya elemanları tarafından tehditler almamızı da hayatın olağan akışının içinde görmüşler. İnsan olduğumuz o kadar görmezden geliniyor ki; bunun kanıtı için, hastaneden rapor almaya karar verdik.