Trump koltuk için İsrail’i de ateşe attı

Trump’ın Kudüs hamlesi zaten çalkantılı haldeki bölgeyi hepten karıştırdı. Artık barış değil, savaş konuşuluyor. Hem de geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir savaş. Dün sokağa yansıyanlar da bunun öncü atakları. Peki, bunlar bir anda gelişen bir çılgınlığın sonucu mu? Değil çünkü bu ABD’nin bölgede başlattığı vekâlet savaşlarıyla, yaptırtmak istediği olaylar ve siyasal şekillendirmelerle sistematik olarak gelişen bir süreç. Yani bugün sözü edilen bombanın pimi çoktan çekilmişti zaten...

“Artık bir din savaşlarının, bir medeniyet savaşının gelişeceğini görmek durumundayız” diyen MİT eski Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, gelinen noktayı ve nedenlerini yorumluyor:

“Pimi çekilmiş bomba ABD’nin elindeydi, şimdi elini açtı ve ortaya koydu. Bu açışta da görebiliyoruz ki evet, bölgesel, küresel savaş var; bir paylaşım savaşı var ama burada esas koltuğu sallanan Trump’ın iç politikadaki konumunu güçlendirmek, hakkında yürütülmekte olan davalar, takibatlar konusunda Siyonist lobinin desteğini alabilmek için tamamen kişisel menfaate, hırsına dayanan bir durumla karşı karşıyayız. Çok riskli bir süreç.”

Neler olabilir kısa, orta vadede?

“Görülen, ortada tansiyon yüksek, çıkar, paylaşım savaşları en üst noktada seyrini devam ettiriyor, ettirecek. Ortadoğu zaten mezhep savaşları, etnik savaşlar içinde ve bu kargaşa devamlı yükselecek, onu görebiliyoruz. Tüm bunlar da Türkiye’yi doğrudan etkileyen bir durum yaratıyor. Yani bataklık genişliyor. Ortadoğu bataklığı etkilerini genişletmeye devam ediyor.”

3. Dünya Savaşı bundan çıkacak diyenler var?

“3.Dünya Savaşı’nın zaten içindeyiz. Ama bu dünya savaşı öncekiler gibi küresel güçlerin arasında değil, onların vekâleten yaptırdığı etnik-mezhep gruplar, yapılar ve bölge ülkeleri arasında olabilir. O bakımdan, Türkiye’nin böylesine bir ortamda laik- demokratik yapısı ve siyasal birliği, bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi çok önemlidir. Dolayısıyla da AB ilişkileri AB’nin zafiyetlerine rağmen önemlidir. Dikkat ederseniz, AB de yeni bir silahlı güç ve güvenlik konsepti yaratma arayışı içinde. Türkiye’ye bu konuda önemli roller düşebilir.

Peki, bunlar Trump’ı etkiler mi?

“Trump zaten kendi siyasi varlığını, pozisyonunu koruyabilmek için ki ne kadar koruyabilir bunu da dikkate almak gerekiyor, yani kısa vade içinde Trump’ın başkanlığını devam ettirip ettiremeyeceği meselesi önemli. ABD kamuoyunda hatta Siyonist yapı içinde de bir ciddi muhalefet var. Olası gelişmeler Trump’ı başkanlıktan edebilir?”

Bu kararın İsrail’in güvenliğini de tehlikeye soktuğunu belirten Öneş, devam ediyor:

“İsrail’in güvenliği Trump’ın çıkarları bakımından feda ediliyor. Çünkü bir medeniyetler çatışması yeniden alevlendiriliyor. Bölgede İslam dünyasının özellikle bölgesel çatışmalar içerisinde İsrail’e karşı tehdidi ve ortaya çıkan terör olaylarının daha geniş boyutlarda İsrail’i etkilemesi söz konusu.”

Netanyahu bunun farkında değil mi?

“Düşünce yapısı, meselelere bakışı, insani olmayan politikalar üretimi, bir Siyonist yayılmacılığın, ırkçılığın çemberi içinde hapsolması maalesef İsrail halkını da liderine kurban ediyor...”